Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
                                     

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – wydział Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego utworzony wraz z przekształceniem Akademii Teologii Katolickiej w uniwersytet w 1999 roku. Do roku 2005 funkcjonował pod nazwą Wydział Prawa. Kształci studentów w kierunkach:

 • administracja studia 3-letnie licencjackie oraz 2-letnie uzupełniające magisterskie – dzienne i zaoczne
 • prawo studia jednolite magisterskie, 5-letnie – dzienne i zaoczne
 • stosunki międzynarodowe – od r.ak. 2007/2008 studia 3-letnie licencjackie – dzienne i zaoczne

Wydział ma prawo nadawania stopnia doktora nauk prawnych.

                                     

1. Władze Wydziału

 • Prodziekan ds. Studiów Stosunków Międzynarodowych: dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW
 • Prodziekan ds. Studiów Administracji: ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW
 • Prodziekan ds. Studiów Prawa: dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW
 • Dziekan: prof. dr hab. Marek Michalski

Przy wydziale działa jednostka naukowo-dydaktyczna pn. Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych – pion dydaktyczny kształci studentów stosunków międzynarodowych, a także studentów prawa i administracji w zakresie prawa międzynarodowego oraz wspólnotowego. Dyrektorem Instytutu jest prof. UKSW dr hab. Elżbieta Karska.

Na wydziale zatrudnionych jest 113 pracowników naukowych stan na rok akademicki 2008/2009.

                                     

2. Wydawnictwa

Wydział Prawa i Administracji UKSW prowadzi intensywną działalność wydawniczą. Do publikacji należą:

 • Zeszyty Prawnicze – wielodyscyplinarne czasopismo wydziału o największym nakładzie i grupie odbiorców
 • Kwartalnik Prawa Publicznego
 • Rozprawy Ubezpieczeniowe
 • Verba Legis – periodyk wewnętrzny Wydziału od 2002
                                     

3. Działalność studencka

Przy wydziale zarejestrowanych jest siedem kół naukowych. Działa wydziałowa organizacja NZS i inne. Dorocznie organizowane są w ramach imprezy ogólnouczelnianej – wydziałowe dni otwarte. Należą one do najliczniej uczęszczanych przez kandydatów na studia, dzięki wysokiej atrakcyjności – urządzane są m.in. symulacje procesu sądowego, prelekcje i wykłady otwarte.

                                     

4. Baza dydaktyczna i lokalizacja

Władze dziekańskie, siedziby większości jednostek wydziałowych katedr oraz dziekanaty kierunków studiów mieszczą się w budynku nr 17 w Kampusie Wóycickiego. Obecnie w coraz szerszym zakresie wykorzystywana jest przez Wydział nowoczesna baza lokalowa nowego gmachu – Auditorium Maximum, gdzie prowadzona jest znaczna część zajęć dydaktycznych.

                                     
 • 2000 2006 był wykładowcą z zakresu prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku akademickim
 • Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Złoty Medal za Zasługi dla Policji Order Uśmiechu Rzecznik Praw Dziecka
 • Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2004 2005 i na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL
 • nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula. W 1973 uzyskał na Wydziale Filologii Obcych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Łódzkiego. W 2011 został absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2000 do 2002 był inspektorem
 • Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa
 • 1965 polski prawnik i politolog, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie UKSW
 • Katedrze Teorii Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Został prezesem Klubu
 • Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz m.in. studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej w

Użytkownicy również szukali:

wpia uksw pracownicy,

...
...
...