Poprzednia

ⓘ Infrastruktura krytyczna
Infrastruktura krytyczna
                                     

ⓘ Infrastruktura krytyczna

Infrastruktura krytyczna – termin używany w odniesieniu do zasobów mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.

Zwykle z tym terminem są kojarzone środki:

 • telekomunikacji komunikacji elektronicznej;
 • służb bezpieczeństwa.
 • gospodarki wodnej ;
 • do produkcji, transportu i dystrybucji ropy naftowej i produktów ropopochodnych;
 • transportu ;
 • do produkcji, transportu i dystrybucji paliw gazowych;
 • do produkcji i dystrybucji żywności;
 • instytucji finansowych banki;
 • do produkcji, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej energetyka;
 • do ogrzewania paliwo, ciepłownie;
 • ochrony zdrowia szpitale;
                                     

1.1. Regionalne programy ochrony infrastruktury krytycznej Unia Europejska

Europejski program ochrony infrastruktury krytycznej European Programme for Critical Infrastructure Protection – EPCIP został sformułowany w Komunikacie Komisji Europejskiej EU COM2006 786 final. Zaproponowano, aby wykaz elementów europejskiej infrastruktury krytycznej opierał się na tym co zgłoszą państwa członkowskie. Dyrektywa Rady 2008/114/WE ustanawia procedurę rozpoznawania i wyznaczania elementów tej infrastruktury.

W Dyrektywie tej stwierdzono, że "infrastruktura krytyczna” oznacza składnik, system lub część infrastruktury zlokalizowanej na terytorium państw członkowskich, które mają podstawowe znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony, dobrobytu materialnego lub społecznego ludności oraz których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na dane państwo członkowskie w wyniku utracenia tych funkcji.

Wyznaczona infrastruktura krytyczna musi posiadać plan ochrony obejmujący identyfikację ważnych zasobów, analizę ryzyka opartą na scenariuszach głównych zagrożeń i słabościach zasobów oraz identyfikację, wybór i ustalenie priorytetów procedur i środków ochrony.

                                     

1.2. Regionalne programy ochrony infrastruktury krytycznej Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii Centrum Ochrony Krajowej Infrastruktury Centre for the Protection of National Infrastructure dysponuje informacjami, personelem i zaleceniami fizycznej ochrony dla przedsiębiorstw i organizacji utrzymujących krajową infrastrukturę. Pomaga w ten sposób ograniczyć podatność na terroryzm i inne zagrożenia.

Może ono wykorzystywać zasoby innych organów administracji i agencji, w tym służby bezpieczeństwa MI5, grupy bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej Communications Electronics Security Group i innych ośrodków odpowiedzialnych za sektory krajowej infrastruktury.

                                     

1.3. Regionalne programy ochrony infrastruktury krytycznej Stany Zjednoczone

USA mają szeroki program ochrony infrastruktury krytycznej od 1996 r. Infrastruktura krytyczna jest definiowana jako" systemy i zasoby fizyczne lub wirtualne, tak niezbędne dla Stanów Zjednoczonych, że niesprawność lub zniszczenie tych systemów i zasobów miałoby osłabiający wpływ na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo gospodarki narodowej, narodową ochronę zdrowia lub każdą kombinację tych spraw”.

Zidentyfikowano kilkanaście sektorów infrastruktury krytycznej i odpowiedzialnych za nie agend:

 • Woda – Agencja Ochrony Środowiska
 • Energia – Departament Energii
 • Przemysł obronny – Departament Obrony
 • Ochrona zdrowia – Departament Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Dziedzictwo narodowe – Departament Zasobów Wewnętrznych
 • Chemia i materiały niebezpieczne – Departament Bezpieczeństwa Krajowego
 • Służby ratunkowe – Departament Bezpieczeństwa Krajowego
 • Administracja – Departament Bezpieczeństwa Krajowego
 • Poczta – Departament Bezpieczeństwa Krajowego
 • Rolnictwo i żywność – Departamenty Rolnictwa oraz Zdrowia
 • Informatyka i telekomunikacja – Departament Handlu
 • Banki i finanse – Departament Skarbu
 • Krytyczna produkcja – Departament Bezpieczeństwa Krajowego.
 • Transport – Departament Transportu

Narodowy Plan Ochrony Infrastruktury National Infrastructure Protection Plan tworzy płaszczyznę integracji szerokiego spektrum wysiłków zmierzających do zwiększonej ochrony i odporności narodowej infrastruktury krytycznej i jej kluczowych zasobów.                                     

1.4. Regionalne programy ochrony infrastruktury krytycznej Polska

W Polsce podstawę prawną do zajmowania się infrastrukturą krytyczna tworzy Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, zawierająca definicję, w myśl której przez infrastrukturę krytyczną "należy rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców”.

Na szczeblu krajowym ochrona infrastruktury krytycznej jest koordynowana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

                                     
 • zużywanie się, zastępowanie i wzrost zasobu podstawowych dóbr kapitałowych infrastruktury dróg kolejowych, kanałów Produkcja tych dóbr wymaga dużych inwestycji
 • ruchu środków transportu od przepustowości wykorzystywanej przez nie infrastruktury Występuje na niektórych odcinkach sieci i węzłach transportowych, szczególnie
 • prowadzi wiele klubów w różnorodnych dyscyplinach, istnieje również bogata infrastruktura sportowa. Bydgoszcz posiada bogate tradycje w sportach wodnych wioślarstwie
 • Dolnośląskiego powierzył mu obowiązki Kierownika Działu Monitoringu Infrastruktury Krytycznej Województwa. Reprezentował Wojewodę Dolnośląskiego w Radzie Społecznej
 • de Pologne ostatni w 2008 Od 2003 roku funkcjonuje w Lublinie Masa Krytyczna od tego samego roku wyjeżdża z miasta Pielgrzymka Rowerowa. Od 2008 w
 • cyberataki oraz szerzenie propagandy Obiektem cyberataków jest krytyczna infrastruktura państwa oraz systemów obrony Atak można przeprowadzić z każdego
 • m.in. powiadamiania, ewakuacji, odtworzenia infrastruktury teleinformatycznej, realizacji krytycznych procesów w trybie awaryjnym, itp Efektywność
 • projektów: budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego, infrastruktury publicznej i przemysłowej oczyszczalnie ścieków, ujęcia wód, wodociągi
 • Jarosława Kaczyńskiego. Zasiadał w zespole ds. przygotowania reformy infrastruktury informatycznej państwa. Był ojcem chrzestnym Ludwika Dorna. W 2008 odznaczony

Użytkownicy również szukali:

infrastruktura krytyczna lotniska, infrastruktura krytyczna ppt,

...
...
...