Poprzednia

ⓘ Cerkiew św. Mikołaja w Kolnie
Cerkiew św. Mikołaja w Kolnie
                                     

ⓘ Cerkiew św. Mikołaja w Kolnie

Wzrost ludności prawosławnej Kolna wiązał się z napływem na teren guberni łomżyńskiej rosyjskich urzędników i wojskowych. Na potrzeby tej społeczności powstała w 1904 cerkiew parafialna, wzniesiona ze środków pochodzących z dobrowolnej zbiórki ponad 16 tys. rubli oraz subwencji Świętego Synodu prawie 8.5 tys. rubli. Projekt budynku wykonał Franciszek Przecławski, budowę nadzorował powiatowy architekt Henryk Jabłoński. Zakończenie prac miało miejsce 4 stycznia 1905. Już w dziesięć lat później opiekujący się parafią duchowny opuścił ją, podobnie jak większość rosyjskiego duchowieństwa prawosławnego na ziemiach polskich.

W 1918 cerkiew została zaadaptowana na potrzeby Kościoła rzymskokatolickiego, jednak tę funkcję pełniła tylko do drugiej fali akcji rewindykacji cerkwi prawosławnych. W 1929 została rozebrana, na jej miejscu wzniesiono szkołę podstawową. Niektóre elementy cerkiewnych mozaik trafiły do kościołów w Kolnie i Borkowie.

                                     

1. Architektura

Cerkiew św. Mikołaja reprezentowała styl ruski, posiadała jedną kwadratową nawę z pięcioma kopułami w narożnikach oraz w centrum. Wejście do niej prowadziło przez przedsionek, nad którym wznosiła się zakończona cebulastą kopułą z krzyżem dzwonnica. Cerkiew była bogato dekorowana oślimi grzbietami, fryzem, płaskorzeźbami także z motywem krzyża prawosławnego, boczne wejścia do niej posiadały portale, zaś główne – dodatkowo baldachim.

W sąsiedztwie cerkwi na cmentarzu parafialnym katolickim funkcjonowała kwatera prawosławna – zachowały się pojedyncze nagrobki.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...