Poprzednia

ⓘ Wskaźnik wolności gospodarczej
Wskaźnik wolności gospodarczej
                                     

ⓘ Wskaźnik wolności gospodarczej

Wskaźnik wolności gospodarczej, IEF – miernik odzwierciedlający restrykcyjność przepisów oraz zakres stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych państwach świata, publikowany przez The Wall Street Journal i Heritage Foundation.

                                     

1. Metodologia

Każdemu państwu przyznawana jest punktacja według 50 niezależnych zmiennych podzielonych na 10 kategorii wpływających na wolność gospodarczą:

  • przepływ kapitału i inwestycje zagraniczne
  • bankowość i finanse
  • prawa własności
  • płace i ceny
  • polityka pieniężna
  • polityka handlowa
  • regulacje prawne
  • interwencje rządu w gospodarce
  • obciążenia podatkowe
  • aktywność czarnego rynku.

Wyższy wynik punktowy danego kraju oznacza mniejszy zakres interwencji państwa w gospodarkę i większą wolność gospodarczą. W ten sposób powstaje ranking państw od największej ilości punktów do najmniejszej, czyli od państw o największej wolności gospodarczej do państw o "ucisku w gospodarce”. W zależności od wyniku punktowego państwa są dzielone na 5 kategorii: wolny, w zasadzie wolny, umiarkowanie wolny, w zasadzie bez wolności i bez wolności.

                                     

2. Ranking

Poziom wolności gospodarczej w Polsce prezentuje poniższa tabela:

.

Od początku istnienia rankingu najwyższe miejsce nieprzerwanie zajmuje Hongkong, a drugie Singapur. W 2017 roku najniższe miejsce zajęła Korea Północna.

W roku 2017 w Europie najbardziej wolna gospodarczo jest Szwajcaria 4 miejsce, a najmniej Ukraina 166 miejsce. Najlepszy wynik spośród krajów unijnych ma Estonia 6 miejsce, najgorszy Grecja 127 miejsce.

Kraje o niestabilnej sytuacji politycznej nie są klasyfikowane. Nie uwzględnia się też krajów z bardzo małą liczbą ludności, ponieważ uzyskane przez nie miejsca byłyby nieadekwatne do poziomu wolności.