Poprzednia

ⓘ Próba wody
Próba wody
                                     

ⓘ Próba wody

Próba wody – jednostronna forma dowodowa, stosowana w średniowieczu jedna z metod ordaliów, służąca ustalaniu winy. Jej znaczenie zmalało po IV Soborze Laterańskim w 1215, który zakazał jednostronnych sądów bożych i udziału w nich osób duchownych, ale utrzymała się w praktyce sądowej do XIV wieku.

Próbę wody przeprowadzano w różny sposób, ale najczęściej przybierała ona formę:

  • próby wody gorącej, która polegała na wyjęciu przedmiotu z dna kotła z wrzącą wodą. Brak oparzeń był dowodem niewinności podejrzanego. W niektórych odmianach próby podejrzany miał utrzymać rękę w wodzie przez określony czas.
  • próby wody zimnej, w której skrępowanego podejrzanego wrzucano do wody. Tonięcie było dowodem niewinności wtedy delikwenta ratowano, gdyż wierzono że woda, jako żywioł czysty, nie przyjęłaby winowajcy.

Próba zimnej wody ożyła w procesach o czary, stosowana wobec podejrzanych o ich uprawianie. Szczególnie popularna stała się w Europie w XVI–XVIII wieku, po wejściu kodyfikacji karnej Karola V Constitutio Criminalis Carolina 1532, która obowiązywała na terenie całego Świętego Cesarstwa Rzymskiego I Rzeszy oraz częściowo recypowana była w państwach ościennych. W Polsce posługiwano się tą kodyfikacją w sądach miejskich, głównie w łagodzącej jej surowość przeróbce autorstwa Bartłomieja Groickiego Postępek z praw cesarskich Postępek sądów około karania na gardle.

                                     

1. Antyczne początki

Podobna próba stosowana była w głębokiej starożytności. Kodeks Ur-Nammu nakazywał przeprowadzić "próbę rzeki” w oskarżeniach o czary artykuł 10, zachowany częściowo. Kodeks Hammurabiego głosi:

W tej próbie tonięcie było "dowodem winy", na odwrót niż w czasach późniejszych.

                                     
  • redukują amoniakalny roztwór azotanu srebra I do metalicznego srebra próba Tollensa i związki miedzi II do czerwonego tlenku miedzi I odczynnik
  • statyczna próba rozciągania wyrobów hutniczych i złączy spawanych, próba udarności wyrobów hutniczych i złączy spawanych, statyczna próba zginania wyrobów
  • obecnej formie otwarta ponownie 29 kwietnia 2010 o godzinie 11.00 pierwsza próba nastąpiła dzień wcześniej Wokół fontanny zarządzono 20 - metrową, nieprzekraczalną
  • synowi Mieszkowi II zająć gród Miśnię. Próba zajęcia grodu ostatecznie zakończyła się fiaskiem na skutek przyboru wody na rzece Łabie. O szczegółach zaszłych
  • by ostatecznie zostać przy pierwotnej. W 1962 roku podjęto próbę wypompowania części wody z basenu aby zmniejszyć ciśnienie hydrostatyczne i uzyskać roztwór
  • do badań. Pod koniec 2012 roku przeprowadzono próbę wiercenia, którego celem było pobranie próbek wody i osadów ze znacznie mniejszego Jeziora Ellswortha
  • maszynę służącą do prania mózgu Podczas gdy zły naukowiec podejmuje próbę użycia jej w celu zawładnięcia nad Crashem, ten ucieka z laboratorium. Słyszy
  • obniżał się w obu częściach jeziora. Aby temu procesowi zapobiec i podjąć próbę odtworzenia rybołówstwa przynajmniej na części dawnego akwenu jeziora, już

Użytkownicy również szukali:

próba wody greedfall,

...
...
...