Poprzednia

ⓘ Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
                                     

ⓘ Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej – wydział Politechniki Śląskiej mający siedzibę w Katowicach. Posiada uprawnienia do habilitacji i doktoryzowania naukowców w zakresie metalurgii i w zakresie inżynierii materiałowej.

Zatrudnia 37 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 120 doktorów. Badania naukowe prowadzone na wydziale dotyczą inżynierii materiałowej. Ich główna tematyka to:

Wydział współpracuje w zakresie badań oraz dydaktyki z około 30 zagranicznymi uczelniami oraz ośrodkami naukowo-badawczymi z Czech Vysoká škola báňská w Ostrawie, Estonii, Francji École centrale Paris, Holandii Uniwersytet Techniczny w Eindhoven, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji Technicka Univerzita Kosice, Szwecji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Uniwersytet Minnesoty, Uniwersytet Tennessee, Wielkiej Brytanii Brunel West London University i Włoch. W ramach współpracy z ośrodkami zagranicznymi Wydział współuczestniczy w europejskich programach: LLP-Erasmus, Inco-Copernicus oraz CEEPUS. Ponadto Wydział współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami i instytutami oraz z zakładami przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, stalowego oraz energetycznego.

                                     

1. Władze

 • dziekan – dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. Pol. Śl.
 • prodziekan ds. nauki – dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. nzw. Pol. Śl.
 • prodziekan ds. ogólnych – dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw. w Pol. Śl.
 • prodziekan ds. studenckich – dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. nzw. Pol. Śl.
                                     

2. Struktura

 • Katedra Informatyki Przemysłowej RM4
 • Katedra Inżynierii Produkcji RM1
 • Katedra Metalurgii Ekstrakcyjnej i Ochrony Środowiska RM2
 • Instytut Inżynierii Materiałowej RM3
                                     

3. Kierunki studiów

 • inżynieria produkcji
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • technologie metali
 • inżynieria materiałowa
 • informatyka przemysłowa makrokierunek o profilu ogólnoakademickim oraz kierunek o profilu praktycznym