Poprzednia

ⓘ Kategoria:Socjologia narodu
                                               

Bohater narodowy

Bohater narodowy – w folklorze osoba, która przyczyniła się w znaczący sposób dla rozwoju społeczeństwa, ceniona z powodu swoich cnót i wybitnych osiągnięć oraz postrzegana jako reprezentant konkretnego społeczeństwa jako całości. Może zostać uznany w świadomości społecznej, przez organizację lub przez rząd danego kraju. Zwykle bohater narodowy wyróżnia się zaangażowaniem, poświęceniem i oddaniem wobec idei narodowych. Często jest wzorem przywództwa i zachowania etycznego oraz okazuje miłość do swojego kraju lub ludu. Zdarza się, że uznanie kogoś za bohatera narodowego jest kontrowersyjne. ...

                                               

Dystans etniczny

Dystans etniczny – stopień izolowania się społeczeństwa czy tolerowanie przez nie grup mniejszościowych. Określa się go za pomocą skali dystansu społecznego stworzonej przez amerykańskiego psychologa Emoryego Bogardusa, na której badana osoba może wyrazić opinię, czy zgodzi się: by uczęszczały wraz z nią lub jej dziećmi do szkoły i były szkolnymi kolegami, by osoby te mieszkały na tej samej ulicy i były jej sąsiadami, by stali się członkami jej rodziny poprzez małżeństwo. udzielić im prawa obywatelstwa w swoim kraju, by osoby te pracowały w kraju w zawodzie, który ona wykonuje, by byli jej ...

                                               

Etnia

Etnia – wspólnota mająca wspólne mity pochodzeniowe, własną tożsamość kulturową, w tym nazwę, oraz związek z ziemią ojczystą. W ujęciu Anthony’ego Smitha etnie przyczyniły się do powstania ideologii etnicznych i nacjonalizmów, a chociaż narody i ruchy etniczne kształtować się zaczęły w społeczeństwie nowoczesnym, to można mówić o ciągłości kulturowej. Koncepcja ta pomija to, że wytwory kultury, w tym symbole narodowe, w nowoczesnych społeczeństwach nabierają nowych znaczeń.

                                               

Integracja etniczna

Integracja etniczna – sposób koegzystencji różnych grup etnicznych na jednym obszarze. Według Anthony’ego Giddensa istnieją trzy rodzaje tej integracji: asymilacja – nowo przybyli imigranci przejmują elementy kultury ludności osiadłej tygiel narodów – integracja kulturowa różnych grup etnicznych pluralizm – istnienie niezależnych, równouprawnionych grup etnicznych

                                               

Konwersja narodowa

Konwersja narodowa – zmiana identyfikacji narodowej charakterystyczna głównie dla grup mniejszościowych, diaspory, oraz mieszkańców pogranicza. Może być również efektem fascynacji obcą kulturą.

                                               

Ludobójstwo kulturowe

Ludobójstwo kulturowe; ludobójstwo etniczne – planowe niszczenie odrębności kulturowej i etnicznej grupy. Ma na celu rozbicie tkanki społecznej i rodzinnej, a także zmuszenie ludzi do porzucenia własnej kultury i sposobu życia oraz przyjęcia innej tożsamości. Zachodzi najczęściej w sytuacji konfliktu między grupami, gdzie grupa dominująca uniemożliwia rozwój kulturowy słabszej grupy i łamie prawa człowieka w imię interesów politycznych, ideologicznych bądź ekonomicznych. Działania te prowadzą do zaniku grupy etniczej i asymilacji jej członków przez społeczeństwo dominujące. Arjun Appadurai ...