Poprzednia

ⓘ Energia pierwotna
Energia pierwotna
                                     

ⓘ Energia pierwotna

Energia pierwotna, EP – energia pozyskiwana bezpośrednio z zasobów naturalnych.

Energia pierwotna jako wskaźnik w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku określa ilość takiej energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na jego ogrzewanie, klimatyzację i wentylację mechaniczną oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla osób go zamieszkujących.

                                     
  • Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oficjalna nazwa głównego aktu wspólnotowego prawa pierwotnego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Stanowi część
  • intensywności magazynowania energii w związkach organicznych. Produktywność pierwotna stanowi tempo z jakim producenci przekształcają energię słoneczną w procesie
  • prezentować: popyt na energię pierwotną w podziale na nośniki popyt na energię finalną w podziale na nośniki produkcję energii elektrycznej w podziale
  • siły ciężkości powodująca powrót bryły do jej położenia pierwotnego W tym położeniu energia potencjalna układu ma najmniejszą wartość. równowaga nietrwała
  • zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Wyliczenia podane są w kWh m² rok. Energia pierwotna uwzględnia straty powstające
  • swoją pierwotną energię na skutek zderzeń sprężystych. Z zasady zachowania energii i zasady zachowania pędu wynika, że najefektywniej energia tracona
  • elektronu na niższą powłokę energia wzbudzenia oddawana jest trzeciemu elektronowi, który opuszcza atom Wiązka pierwotna elektrony, promieniowanie elektromagnetyczne
  • oszacowania poprawy efektywności energetycznej lub do oszczędności energii pierwotnej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I rady 2012 27 EU w sprawie efektywności

Użytkownicy również szukali:

energia pierwotna rozporządzenie,

...
...
...