Poprzednia

ⓘ Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych
                                     

ⓘ Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych

Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych – była dobrowolnym zrzeszeniem polskich niepublicznych szkół wyższych, reprezentowanych przez rektorów. Została powołana w 1994 roku z inicjatywy dra inż Mirosława Zdanowskiego. W latach 1997-2000 funkcję przewodniczącego sprawował dr Krzysztof Pawłowski, a w kolejnych dwóch kadencjach, do 2005 roku, prof. dr hab. Józef Szabłowski.

Konferencja została rozwiązana po powołaniu Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich KRZaSP na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Drugą obok KRZaSP organizacją przewidzianą w ustawie jest Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP zrzeszająca uczelnie mające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.