Poprzednia

ⓘ Marketing strategiczny
                                     

ⓘ Marketing strategiczny

Marketing strategiczny - opracowanie przez producentów długofalowych koncepcji przystosowania się do przekształceń zachodzących w najbliższym otoczeniu rynek, jak i w dalszym otoczeniu. Aby producenci mogli długo prosperować na rynku muszą posiadać cechę przystosowania się do zmian zachodzących w gospodarce rynkowej. Wymaga to wiedzy, doświadczenia, dostrzegania szans jak i zagrożeń przedsiębiorstwa. Marketing strategiczny zapoczątkował powstanie strategicznego planowania i strategicznego zarządzania, które przybliżają wyżej wymienione elementy.

Marketing strategiczny nastawiony jest na ciągłą analizę potrzeb i wymagań różnych grup konsumentów, co ma umożliwić przedsiębiorstwu lepszą obsługę poszczególnych segmentów rynku.

Cele: Śledzenie ewolucji rynku, poszukiwanie nowych rynków, segmentów dla produktów firmy, szacowanie i wykorzystanie okazji rynkowych, formułowanie strategii marketingowych na dłuższy czas.