Poprzednia

ⓘ Meir Eisenstadt
                                     

ⓘ Meir Eisenstadt

Meir ben Izaak Eisenstadt lub Meir Ash, hebr. מאיר בן יצחק איזנשטט lub מהר"ם א"ש – rabin i teolog judaizmu działający na terenie Polski, Czech, Niemiec i Węgier.

                                     

1. Życiorys

Był autorem respons talmudycznych i innych prac z zakresu literatury rabinicznej. Jako autorytet w Halasze, konsultowali się z nim rabini z Turcji, Niemiec i Włoch. Po opublikowaniu jego traktatu pod tytułem Shu"t Panim Meirot był określany jako Panim Meirot. Znany był również pod imieniem Maharam Ash, co w języku hebrajskim oznacza nasz nauczyciel, Rabbi Meir Eisenstadt.

Po odbyciu służby w rodzinnym Poznaniu, w 1693 objął rabinat w Szydłowcu, z którego wyjechał w 1700 do Niemiec. Osiadł w Wormacji, gdzie otrzymał propozycję kierownictwa jesziwą. Kiedy Wormacja została zajęta przez Francuzów w 1701 przeniósł się do Prościejowa. W latach 1711–1714 z powrotem związał się z Szydłowcem, po czym pojechał do Eisenstadt przybrał nazwisko od miasta, w którym się osiedlił przyjmując posadę rabina siedmiu wspólnot. Eisenstadt znacząco wpłynął na charakter wspólnoty i jego jesziwę. Duży ośrodek miejski oraz znaczące skupisko Żydów na zachodnich Węgrzech przyciągnęło studentów z dalszych okolic. Jednym z jego uczniów był prawdopodobnie Jonathan Eybeschutz.