Poprzednia

ⓘ Europa Wschodnia (region fizycznogeograficzny)
                                     

ⓘ Europa Wschodnia (region fizycznogeograficzny)

Europa Wschodnia - część Europy wyróżniana jako region w regionalizacji fizycznogeograficznej Europy zgodnej z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną Międzynarodowej Federacji Dokumentacji.

Regionalizacja fizycznogeograficzna Europy Wschodniej:

                                     

1. 7 Krym i Kaukaz

71 Półwysep Krymski 711 Nizina Północnokrymska 712 Góry Krymskie 72 Kaukaz Północny 721 Nizina Kubańska 723 Wyżyna Stawropolska 724 Nizina Terecko-Kumska 73 Wielki Kaukaz 74 Nizina Kolchidzka 75 Nizina Kurańska 76 Mały Kaukaz
                                     

2. 8 Niż Wschodnioeuropejski

81 Podstrefa tundry i tundry lesistej 811 Równina Timańsko-Kanińska 812 Równina Północno-Wschodnia 82 Podstrefa północnej tajgi 821 Równina Peczorska 822 Grzbiet Timański 823 Równina Dźwińska 824 Równina Oneska 825 Uwały Północne 83 Strefa lasów mieszanych i podstrefa południowej tajgi - Nizina Środkoworosyjska 831 Wałdaj 832 Kraina górnej Wołgi 833 Grzęda Smoleńsko-Moskiewska 84 Strefa lasów mieszanych i podstrefa południowej tajgi - Niż Wschodniobałtycko-Białoruski 841 Pobrzeża Wschodniobałtyckie 841.1 Pobrzeża Estońskie 841.2 Nizina Estońska 841.3 Pobrzeże Ryskie 841.4 Pobrzeże Żmudzko-Kurońskie 841.5 Nizina Staropruska 841.6 Nizina Środkowolitewska 841.7 Wysoczyzny Żmudzko-Kurońskie 841.8 Nizina Semigalska 842 Pojezierza Wschodniobałtyckie 842.1 Pojezierze Widzemsko-Estońskie 842.2 Równina Ewikszty 842.3 Pojezierze Łatgalskie 842.4 Pojezierze Brasławskie 842.5 Równina Połocka 842.6 Pojezierze Białoruskie 842.7 Pojezierze Litewskie 842.8 Pojezierze Mazurskie 843 Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie 843.1 Wysoczyzna Mińska 843.2 Poniemnie 843.3 Nizina Północnopodlaska 843.4 Przedpolesie Zachodnie 844 Nizina Berezyńsko-Desniańska 844.1 Przedpolesie Wschodnie 844.2 Środkowe Podnieprze 845 Polesie 845.1-2 Polesie Zachodnie 845.3 Polesie Wschodnie Polesie Homelskie 845.4 Polesie Wołyńskie 845.5 Polesie Żytomierskie 845.6 Polesie Kijowskie 845.7 Polesie Czernihowskie 845.8 Polesie Nowogrodzko-Siewierskie 85 Strefa leśno-stepowa - Wyżyny Ukraińskie 851 Wyżyna Wołyńsko-Podolska 851.1 Wyżyna Wołyńska 851.2 Małe Polesie 851.3 Podole Północne 851.4 Podole Zachodnie 851.5 Opole i Gołogóry 851.5* Opole 851.5* Gołogóry 851.6 Podole Wschodnie 852 Wyżyna Naddnieprzańska 853 Nizina Zadnieprzańska 854 Wyżyna Środkoworosyjska 855 Nizina Ocko-Dońska 856 Wyżyna Nadwołżańska 857 Nizina Zawołżańska 86 Strefa stepowa 861 Nizina Czarnomorska 862 Wyżyna Nadazowska 863 Wyżyna Doniecka 864 Nizina Dolnego Donu 865 Wzniesienia Nadwołżańskie 866 Jergeni 867 Nizina Nadkaspijska 868 Wyżyny Zawołżańskie