Poprzednia

ⓘ Orientacja marketingowa
                                     

ⓘ Orientacja marketingowa

To jeden z podstawowych paradygmatów marketingu. Opiera się na założeniu, iż firma koncentruje się na potrzebach i preferencjach nabywców, określeniu i zaspokojeniu ich potrzeb w sposób efektywniejszy od konkurentów. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest dostosowanie produktu do zróżnicowanych preferencji i życzeń nabywców oraz tworzenie nowych potrzeb i rynków.

W ramach tej orientacji często stosuje się koncepcję marketingu mix polegającą na stworzeniu produktu spełniającego oczekiwania nabywców, w odpowiedniej cenie, przy zastosowaniu kanałów dystrybucji i form promocji. Jeśli firma dobrze zdefiniuje potrzeby klientów przed produkcją i zastosuje odpowiednią strategię marketingową, wtedy osiągnie zysk dzięki lojalności odbiorców. Zwykle stosuje się analizę SWOT, określającą mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu, aby dobrze zaspokoić potrzeby nabywców.