Poprzednia

ⓘ CISA
                                     

ⓘ CISA

Certified Information Systems Auditor, CISA – certyfikat zawodowy dla osób zajmujących się audytem systemów informatycznych wydawany przez ISACA.

Deklarowane cele powstania tego certyfikatu to:

 • "rozwijać i utrzymywać narzędzie testowania, które może być używane do oceny indywidualnych kompetencji w zakresie audytu systemów informatycznych,
 • pomagać kierownictwu w rozwijaniu funkcji kontroli systemów informatycznych, dostarczając kryteria dla doboru i szkolenia personelu."
 • dostarczyć mechanizmu motywującego audytorów systemów informatycznych do utrzymywania swoich kompetencji i monitorowania efektów programów szkoleniowych,

Proces egzaminacyjny CISA uzyskał certyfikację American National Standards Institute ANSI zgodnie z normą ISO/IEC 17024:2003.

                                     

1. Historia

Historia tego certyfikatu rozpoczęła się w 1978 roku. Pierwszy egzamin CISA został przeprowadzony w 1981 roku. Certyfikat do tej pory uzyskało ponad 100 000 osób na całym świecie.

                                     

2. Wymagania

Aby uzyskać certyfikat CISA konieczne jest:

 • Potwierdzone 5 lat doświadczenia w audycie informatycznym, lub pracy w kontroli w obszarze informatyki lub w pracy w obszarze bezpieczeństwa, z uwzględnieniem, iż
 • odpowiednio 1 albo 2 lata uzyskuje się posiadając tytuł licencjata lub magistra 3 lata jeśli program studiów zgodny z programem ISACA,
 • 1 rok można zastąpić 1 rokiem doświadczenia w pracy przy systemach informatycznych lub w audycie finansowym/operacyjnym,
 • 2 lata w roli pełnoetatowego wykładowcy w obszarach takich jak informatyka, księgowość, audyt itp., równoważy 1 rok wymaganego doświadczenia.
 • Zdanie egzaminu organizowanego przez ISACA trzy razy w roku.
 • Deklaracja prowadzenia ustawicznego kształcenia w obszarach związanych z audytem, kontrolą lub bezpieczeństwem informacji.
 • Deklaracja przestrzegania kodeksu etyki.
 • Deklaracja stosowania standardów zawodowych publikowanych przez ISACA.
                                     

3. Egzamin

Egzamin składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru, na które należy odpowiedzieć w ciągu 4 godzin. Zakres wiedzy koniecznej do zdania egzaminu podzielony jest na 6 obszarów:

 • IT Governance - 15%,
 • proces audytu informatycznego - 10% pytań egzaminacyjnych,
 • Ochrona informacji - 31%,
 • Zarządzanie cyklem życia systemów i infrastruktury - 16%,
 • Ciągłość działania i disaster recovery - 14%.
 • IT Service Delivery and Support - 14%,

Egzamin jest obecnie oferowany w 11 językach w ponad 200 miejscach na całym świecie i odbywa się w czerwcu, wrześniu i grudniu. Od 2009 roku egzamin CISA był przeprowadzany w języku polskim.

Ciekawostka

Egzamin CISA zawiera kilka pytań, które nie są brane pod uwagę przy ocenie końcowej, służą wyłącznie do badań dla potrzeb ISACA np. mogą być w ten sposób testowane nowe pytania. Nie są one w żaden sposób oznaczone ani ujawniane – nawet po zakończeniu egzaminu.                                     

4. Ustawiczne kształcenie zawodowe

Założeniem programu ustawicznego kształcenia jest to, że wszystkie osoby, które posiadają certyfikat CISA powinny utrzymywać odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu audytu, kontroli i bezpieczeństwa systemów informatycznych.

ISACA wymaga aby osoby posiadające certyfikat:

 • brały udział w co najmniej 20 godzinach szkoleń rocznie,
 • uiszczały coroczną opłatę.
 • w przypadku jeśli zostaną wybrane do szczegółowego przeglądu, przedstawiły dokumentację potwierdzającą odbyte szkolenia,
 • brały udział w nie mniej niż 120 godzin szkoleń w cyklu trzyletnim,
 • przekazywały informacje o odbytych szkoleniach do ISACA,

Podstawą do utraty certyfikatu jest:

 • nieprzestrzeganie wymagań dotyczących ustawicznego kształcenia.
 • nieprzestrzeganie kodeksu etyki,
                                     
 • Maurio Cia właściwie Gualberto Mauro Cía Montañero ur. 3 lipca 1919 argentyński bokser kategorii półciężkiej. Jest brązowym medalistą letnich igrzysk
 • tzw. buczyna karpacka W parku ponadto znajdują się naturalne stanowiska cisa pospolitego i modrzewia polskiego. W lasach żyją ssaki drapieżne wilki
 • zidentyfikowano w rezerwacie ok. 80 okazów cisa pospolitego w wieku ok. 90 lat. Obecnie 2014 r. populacja cisa w rezerwacie jest średnio liczna i składa
 • 26 maja 1941 w River Falls analityk Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA aresztowany w 1994 roku za szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego oraz
 • Skyhorse Publishing. Ponieważ The World Factbook jest przygotowywane przez CIA dlatego styl, format, a zwłaszcza treść wychodzi naprzeciw specyficznym
 • znanych egzemplarzy cisa na Śląsku, w późniejszej zaś publikacji Ochrona przyrody w województwie śląskim z 1938 roku szerzej opisał Cisa Donnersmarcka. Drzewo
 • zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa W jego pobliżu znajduje się Rezerwat Cisowy Majdów. W pierwotnym zarządzeniu

Użytkownicy również szukali:

cisa certyfikat cena, cisa it, cisa kurs warszawa, cisa zamki,

...
...
...