Poprzednia

ⓘ Kategoria:Plany gospodarcze
                                               

Plan gospodarczy

"Plan działań danego sprawcy – to opis działań przezeń zamierzonych. Zgodnie z założeniami prakseologii zasada sprawnego, racjonalnego działania, planowanie jest zjawiskiem występującym w praktycznie każdej sferze ludzkiego życia.

                                               

Plan Czteroletni (III Rzesza)

Plan Czteroletni – plan rozwoju gospodarczego i związanej z nim serii reform gospodarczo-ekonomicznych realizowany przez partię nazistowską w Niemczech w latach 1936-1940.

                                               

Plan Dawesa

Plan Dawesa – historyczny plan gospodarczy rozłożenia na wiele lat niemieckich reparacji wojennych po I wojnie światowej oraz udzielenia Niemcom pożyczek w wysokości 200 mln dolarów na ich spłatę. Opracowany został w celu stabilizacji niemieckiej gospodarki powojennej, przez zespół ekspertów pod kierownictwem amerykańskiego bankiera Charlesa Dawesa, przyjęty 16 sierpnia 1924 podczas obrad tzw. konferencji londyńskiej i uchwalony jako obowiązujący przez Reichstag 30 sierpnia 1924.

                                               

Plan Junckera

Plan Junckera – przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach: szeroko rozumianej infrastrukturze i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Plan powstał w czerwcu 2015 z inicjatywy Jeana-Claudea Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej. Był odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze Europy wywołane kryzysem gospodarczym i finansowym, które przyczyniły się do spadku poziomu inwestycji w Unii Europejskiej o ok. 15% w stosunku do 2007. Celem planu jest spowodowanie wzrostu inwestycji europejs ...

                                               

Pięciolatka

Pięciolatka, pięcioletni plan rozwoju gospodarki narodowej – nazwa planów gospodarczych ZSRR począwszy od roku 1928. Pierwsza pięciolatka 1928–1932 miała na celu zlikwidowanie własności prywatnej kładąc kres polityce NEP-u oraz rozwój przemysłu ciężkiego i rolniczego. O ile – według władz radzieckich – powiódł się plan rozwoju przemysłu ciężkiego, to skutkiem kolektywizacji była klęska głodu. Druga pięciolatka 1932-1937 miała podnieść konsumpcję oraz całkowicie zlikwidować kapitalizm i podział klasowy. Nacisk skierowano na rozwój rolnictwa w tym jego całkowitą mechanizację i przemysłu lekk ...

                                               

Plan Younga

Plan Younga – plan spłat reparacji niemieckich, opracowany w 1929 roku przez międzynarodową komisję rzeczoznawców pod przewodnictwem Owena Younga, który stał się podstawą do rokowań nad sprawą reparacji niemieckich na pierwszej i drugiej konferencji w Hadze. Po przeprowadzeniu zmian mocarstwa przedstawiły Plan Younga Niemcom, których parlament przyjął go uchwałą z 12 marca 1930. Plan Younga zastąpił w tym momencie dotychczasowy Plan Dawesa. Na mocy Planu Younga Niemcy zobowiązały się do spłat reparacji w ciągu 59 lat do 1988 roku, w ogólnej sumie 115 447 mln RM. Sumą tą objęto odszkodowani ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...