Poprzednia

ⓘ Gospodarka Stanów Zjednoczonych
Gospodarka Stanów Zjednoczonych
                                     

ⓘ Gospodarka Stanów Zjednoczonych

Gospodarka Stanów Zjednoczonych – największa wolnorynkowa gospodarka pojedynczego państwa na świecie. Wartość PKB USA w 2013 wyniosła prawie 16.8 bln USD. Gospodarka USA charakteryzuje się dużo większym liberalizmem ekonomicznym niż gospodarki w krajach UE. Charakteryzuje też się o wiele niższymi podatkami, o wiele mniejszą interwencją rządu w gospodarkę oraz brakiem tak rozległych zabezpieczeń socjalnych jak w UE.

                                     

1. Dane ogólne

Średnie PKB na mieszkańca wynosi 53 tys. USD, jednak dochody te są rozłożone bardzo nierównomiernie. Współczynnik Giniego, określający skalę nierówności dochodów w kraju, wynosi w USA 40.8. Rozpiętości w dochodach wynikają z wielu czynników: miejsca zamieszkania, pochodzenia etnicznego, płci, wykształcenia itp. Najwyższe PKB na jednego mieszkańca ma region Nowej Anglii w Delaware wynosi on 59 000 USD. Najniższy natomiast w stanach Głębokiego Południa w Missisipi wynosi on 24 000 USD. W przypadku grup etnicznych największy dochód na jednego mieszkańca mają przedstawiciele rasy żółtej mediana ok. 40 000 USD. Biali, Afroamerykanie i Latynosi zarabiają odpowiednio przeciętnie 35 000, 30 000, 25 000 dolarów amerykańskich. 17% gospodarstw domowych uzyskało dochód powyżej 100 000 USD, ale z kolei 20% mniejsze niż 19 000 USD, co w USA uznawane jest za granicę ubóstwa. Poniżej granicy ubóstwa żyje 15% Amerykanów. Wśród białych jest to 8.2%, a wśród Afroamerykanów jest to 24.3%.

                                     

1.1. Dane ogólne Bezrobocie

Bezrobocie w USA w 2013 wynosiło 7.4%. Wśród przedstawicieli rasy białej wynosi ono 3.9%, Azjatów 2.9%, Latynosów 5.8% a wśród Afroamerykanów wynosi ono 8.5%. Najmniejsze bezrobocie odnotowuje się w stanie Dakota Północna 4.2%. Najwyższe zaś panuje w stanie Michigan 15.2%.

                                     

2. Podatki

W Stanach Zjednoczonych procentowy udział podatków w PKB jest dużo niższy niż w Europie. Wynosi on 27% PKB. Dla porównania w Polsce jest to 34.5%. Stawki podatków federalnych od osób fizycznych wynoszą 10%, 15%, 25%, 28%, 33% i 35%. Ta ostatnia stawka podatkowa obejmuje jednak tych podatników, którzy osiągają dochody powyżej 336 000 USD. W Ameryce na paliwa, alkohol, papierosy i samochody nakładana jest akcyza. Poborem podatków federalnych w USA zajmuje się Internal Revenue Service. Dochody budżetu państwa wynoszą 2.264 bln USD. Czyni to budżet amerykański największym na świecie. Jednak przy wydatkach budżetowych w wysokości 3.604 bln USD, USA posiadają deficyt budżetowy w wysokości 1340 mld USD rocznie. Z budżetu finansowane są m.in.: Armia USA dysponuje największym budżetem na świecie, badania naukowe największe wydatki na badania naukowe na świecie, z których finansuje się np. podbój kosmosu NASA), infrastrukturę drogową, administracje federalną, agencje rządowe FBI, CIA czy NSA, zamówienia publiczne w dużych koncernach czy parki narodowe. Stany nakładają także własne podatki, np. podatki dochodowe maks. 12%, podatki obrotowe od towarów i usług oraz podatki od nieruchomości. Podatki od przedsiębiorstw w zależności od stanu wahają się od 15% do 39%.                                     

3. Historia

Na początku swego istnienia gospodarka USA opierała się na rolnictwie. Liczne swobody obywatelskie zaczęły przyciągać miliony imigrantów z całego świata. Na południu USA rozwinął się system plantacyjny oparty na niewolniczej pracy milionów czarnoskórych niewolników. Na północy dzięki sporym ilościom surowców mineralnych występujących w USA, liberalnym zasadom gospodarczym, stałym napływie taniej siły roboczej i dużemu rynkowi wewnętrznemu nastąpiła eksplozja gospodarcza. Powstały olbrzymie przedsiębiorstwa należące np. do Johna Rockefellera przemysł naftowy, Henry’ego Forda przemysł samochodowy czy Johna Morgana przemysł stalowy i bankowość. Udział amerykańskiej gospodarki w produkcji światowej wzrósł z poziomu 7% w 1840 do 23.3% w 1870. Na początku XX wieku gospodarka USA osiągnęła status największej gospodarki świata, czego dowodem było przeniesienie światowej stolicy finansów z Londynu do Nowego Jorku. Gospodarka amerykańska od 1922, po krótkotrwałym kryzysie rozwijała się znakomicie. Roczny wzrost gospodarki wynosił 5%. W latach 1922–1929 produkcja zwiększyła się o 70%, dochód narodowy o 40%, nastąpił wzrost wydajności pracy o 75%, a bezrobocie spadło do 4%.

W rozwoju bilateralnych stosunków gospodarczych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ZSRR, jak i dla gospodarki Stanów Zjednoczonych dużą rolę odegrała działalność radzieckiej spółki handlowej Amtorg Trading Corporation 1924-1998.

W początkach lat 60. XX wieku gospodarka amerykańska przeżywała okres ożywienia i rozkwitu.

Gospodarka od końca XX wieku straciła na znaczeniu względem Chin. Sam tylko rozrost Pekinu i Szanghaju pod koniec XX wieku i w XXI wieku, pochłonął więcej piasku niż Amerykanie przez cały XX wiek. Im więcej piasku potrzeba na budowy tym stawia się więcej i wyższych oraz większych budynków.

                                     

4. Rolnictwo

Stany Zjednoczone są największym producentem żywności na świecie. Wysoko rozwinięte rolnictwo; użytki rolne zajmują 45% powierzchni kraju, co stanowi 9% areału światowego; ponad 5% powierzchni upraw objęte jest siecią nawadniania i sztucznych zbiorników wody. Wielkoobszarowa struktura własności ziemi przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego zwanego farmą wynosi ok. 190 ha, na preriach Wielkich Równin – 1000 ha; w rejonach górskich ponad 1500 ha; w farmach amerykańskich dominują uprawy monokulturowe i wysoka specjalizacja hodowlana mleczarska, drobiarska itp. Specjalizacja ta ma również charakter terytorialny, np. przez Środkowy Zachód przebiega tzw. Corn Belt, czyli pas kukurydzy; na zachód od niego, na obszarze Wielkich Równin leży Wheat Belt, czyli pas pszenicy, biegnący od Teksasu po Dakotę Północną przez Nebraskę i Kansas; w południowo-wschodniej części kraju leży Cotton Belt, czyli pas bawełny pokrywający się z południową doliną Missisipi; wysoki poziom mechanizacji niektórych upraw niemal całkowicie wyeliminował pracę fizyczną człowieka ; w rolnictwie pracuje zaledwie 2.2% zatrudnionych oraz robotnicy angażowani tylko sezonowo, wspiera ich rozbudowany system służb agrotechnicznych, przedsiębiorstw zaopatrzenia i zbytu płodów rolnych, dyspozycyjny serwis maszyn rolniczych; stąd rolnictwo amerykańskich osiąga bardzo wysoką wydajność z ha na 1 zatrudnionego, do końca XX w. niższa była natomiast w porównaniu z Europą Zachodnią wydajność upraw z 1 ha np. 26 q pszenicy; w ostatnim dziesięcioleciu od ok. 1995 znacznie wzrosła dzięki wprowadzeniu wielu upraw roślin genetycznie modyfikowanych ; relatywnie niski jest stopień chemizacji 44 kg nawozów sztucznych na 1 ha; wzrost wydajności ziemi drogą intensywniejszego nawożenia nie wchodzi w grę, jako że rolnictwo amerykańskie boryka się z problemami nadwyżek produkcji; z USA pochodzi m.in. 44% świat. produkcji soi, 34% kukurydzy, 25% sorga, 12% pszenicy, 8% owsa, 9% winogron, 17% owoców cytrusowych, 17% mięsa z uboju, 15% mleka, 21% bawełny, 9% tytoniu; spore znaczenie ma też uprawa orzeszków ziemnych, trzciny cukrowej, ryżu, koniczyny, roślin pastewnych, warzyw, ziemniaków, w Dolinie Kalifornijskiej – brzoskwiń, fig, migdałów, oliwek, pomarańczy, cytryn, na Florydzie – pomarańczy i grejpfrutów; USA są największym w świecie eksporterem pszenicy ok. 30 mln ton rocznie, kukurydzy i pasz kukurydziano-sojowych. Wysoko rozwinięta hodowla, ponad 100 mln sztuk bydła, 60 mln trzody chlewnej, 10 mln owiec, wokół miast silnie rozwinięte drobiarstwo.

                                     

4.1. Rolnictwo Rybołówstwo

Rosnące znaczenie rybołówstwa, zwłaszcza w 200 milowej strefie przybrzeżnej, u wybrzeży Alaski – łososi, w rejonie Florydy – rekinów i marlinów.

                                     

5. Surowce naturalne

Bogate zasoby surowców mineralnych; największe na świecie zasoby złota ok. 262 mln uncji; wydobywa się m.in. ropę naftową i gaz ziemny 2 miejsce na świecie – złoża towarzyszą ropie; zasoby ropy szacowane na 4 mld t są na wyczerpaniu, a wysokie koszty ich eksploatacji ograniczają ekonomiczny sens wydobycia. Korzystnie usytuowane są obliczane na 220 mld t zasoby węgla kamiennego, głównie koksującego i antracytu 2. miejsce w świecie w wydobyciu, 1. w eksporcie, skoncentrowane na Wielkich Równinach, w Appalachach i Górach Skalistych, w Pensylwanii, Wirginii Zachodniej, Kentucky, Wyoming, Illinois. Ponadto zasoby rud uranu, żelaza, miedzi, cynku i ołowiu mocno wyczerpane, boksytów Arkansas, Alabama, molibdenu i wanadu, fosforytów, siarki, soli potasowych Carlsbad w Nowym Meksyku, soli kamiennej, srebra, złota, platyny Montana; rozmiar produkcji przemysłowej USA sprawia, że zasoby krajowe w wielu dziedzinach nie zaspokajają zapotrzebowania na surowce mineralne i dlatego kraj ten jest ich największym importerem w świecie.                                     

6.1. Przemysł Energetyka

25% energii w USA pochodzi z ropy naftowej, 22% z węgla a 22% z gazu ziemnego. Energia jądrowa wytwarza 8.4% a energia odnawialna – 8%, której 71% dostarczają elektrownie węglowe i gazowe, 20% jądrowe, 8% wodne największe Grand Coulee o mocy 6700 MW na rzece Kolumbia, 1% wiatrowe, słoneczne, geotermalne; mimo skali produkcji, ze względu na bardzo wysokie zużycie energii USA stanęły w początku nowego stulecia u progu kryzysu energetycznego zwłaszcza w Kalifornii.

                                     

6.2. Przemysł Przetwórstwo surowców i przemysł spożywczy

USA posiadają dobrze rozwinięty przemysł petrochemiczny koncerny ExxonMobil, ChevronTexaco czy ConocoPhillips. Drugim pod względem wielkości na świecie po Rotterdamie kompleksem przetwórstwa ropy naftowej jest Houston. Dobrze rozwinięty jest także przemysł chemiczny Dow Chemical Company, DuPont, gumowy 1. miejsce na świecie w produkcji opon, olbrzymi koncern Goodyear, rolniczy biotechnologiczno-chemiczny Monsanto, elektryczny, hutnictwo żelaza, miedzi, aluminium i metali kolorowych Alcoa, sprzętu gospodarstwa domowego Whirlpool Corporation, stoczniowy, farmaceutyczny Merck, Lilly, kosmetyczny, fotochemiczny Kodak, drzewny, papierniczy 1. miejsce na świecie w produkcji papieru i tektury, poligraficzny, filmowy, spożywczy, tytoniowy Philip Morris, obuwniczy, bawełniany i odzieżowy.

                                     

6.3. Przemysł Motoryzacja

Wysoko rozwinięty przemysł samochodowy 2. miejsce na świecie po Japonii w produkcji samochodów osobowych i ciężarowych, m.in. koncerny General Motors, Ford Motor Company, Chrysler oraz filie japońskich producentów Hondy, Toyoty, Mazdy, Nissana.

W roku 2007 z taśm produkcyjnych amerykańskich fabryk wyjechało 3 924 268 samochodów osobowych i 6 856 461 ciężarowych. W fabrykach samochodów zatrudnionych jest 801.1 tysiąca osób), a wpływy z podatków jakie płacą przedsiębiorstwa samochodowe przekroczyły 64 miliardy dolarów. USA są drugim na świecie odbiorcą samochodów po Chinach. Sprzedaż aut pomimo światowego kryzysu wynosi 12.2 miliona aut rocznie. W ostatnich latach branża motoryzacyjna w USA przeżywa kryzys. Amerykańskie koncerny motoryzacyjne straciły swą pozycje na rzecz przedsiębiorstw japońskich, zarówno na rynkach światowych, jak i rodzimym. Kryzys finansowy pogorszył i tak złą sytuację.

Największe straty poniosła wielka trójka z Detroit. W rezultacie Chrysler i General Motors ogłosiły bankructwo. Chrysler wszedł w alians z włoskim Fiatem, a General Motors ma być zrestrukturyzowany. Coraz większą rolę w dziedzinie produkcji aut odgrywają japońscy producenci samochodów. Koncerny Toyota, Nissan czy Honda posiadają fabryki, głównie w południowych stanach USA.                                     

6.4. Przemysł Przemysł lotniczy i zbrojeniowy

Stany Zjednoczone są największym na świecie producentem samolotów wojskowych, pasażerskich, rakiet, promów kosmicznych i satelitów. W USA znajdują się wytwórnie lotnicze Boeinga, UTC, Douglasa i Lockheed Martin. USA są też największym producentem broni i uzbrojenia na świecie. Największymi producentami broni na świecie są amerykańskie koncerny, takie jak Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, Bell Helicopter Textron. Znaczna cześć produkcji zbrojeniowej trafia na eksport, co czyni USA największym eksporterem broni.

USA maja świetnie rozwinięty przemysł maszynowy. Amerykańskie przedsiębiorstwa, takie jak Caterpillar, Turner Construction oraz maszyn rolniczych Deere & Company, są największymi tego typu przedsiębiorstwami na świecie. USA są cenionym producentem urządzeń wydobywczych węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego.

                                     

6.5. Przemysł Przemysł elektroniczny

Stany Zjednoczone są światowym potentatem w przemyśle elektronicznym i komputerów. Największymi przedsiębiorstwami z branży elektronicznej są IBM, Microsoft, General Electric, Intel, Texas Instruments, Motorola, Hewlett-Packard, Apple Inc., Advanced Micro Devices, Oracle Corporation oraz ponad 3 tys. przedsiębiorstw w rejonie Doliny Krzemowej.

                                     

6.6. Przemysł Przemysł nowych technologii

Stany Zjednoczone są światowym liderem w wykorzystywaniu nowych technologii w przemyśle. W USA znajduje się najwięcej na świecie technopolii. Są to m.in. Dolina Krzemowa, Orange County, czy Droga 128. Głównym miejscem tworzenia technopolii jest stan Kalifornia. Nowe Technologie wdrażane są przede wszystkim w przemyśle kosmicznym i farmaceutycznym.

USA są krajem o największym obszarze pokrytym zasiewami GMO. Są to głównie zasiewy kukurydzy i pszenicy. Amerykańskie przedsiębiorstwa są światowymi potentatami w takich dziedzinach jak elektronika, telekomunikacja, informatyka, nanotechnologia, biotechnologia, medycyna, bioinformatyka, energetyka, genetyka czy chemia.

                                     

6.7. Przemysł Eksploracja kosmosu

National Aeronautics and Space Administration NASA ma największy budżet spośród wszystkich agencji kosmicznych. USA są jednym z trzech krajów obok Rosji i Chin zdolnych wysłać człowieka w kosmos. USA są operatorem największej liczby sztucznych satelitów. Stany Zjednoczone zaangażowane są w budowę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Amerykanie mogą się poszczycić faktem, że są jedynym krajem, którego astronauta wylądował na Księżycu. Kraj posiada wiele ośrodków badawczych:

 • John C. Stennis Space Center, Bay St. Louis, Missisipi
 • Centrum Badawcze imienia Johna H. Glenna, Cleveland, Ohio
 • Centrum Lotów Kosmicznych imienia George’a C. Marshalla, Huntsville, Alabama
 • Centrum Badania Lotu imienia Neila A. Armstronga, Edwards, Kalifornia
 • Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H. Goddarda, Greenbelt, Maryland
 • Wallops Flight Facility, Wallops Island, Wirginia
 • Langley Research Center, Hampton, Wirginia
 • Centrum Badawcze imienia Josepha Amesa, Moffett Field, Kalifornia
 • Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Kalifornia
 • Michoud Assembly Facility, Nowy Orlean, Luizjana
 • Centrum Lotów Kosmicznych imienia Lyndona B. Johnsona, Houston, Teksas
 • Centrum Kosmiczne Johna F. Kennedy’ego, Floryda
                                     

7. Finanse i usługi

Nowy Jork jest drugim po Londynie co do wielkości ośrodkiem finansowym na świecie. W Nowym Jorku znajdują się dwie największe giełdy na świecie: New York Stock Exchange i NASDAQ. W Chicago znajduje się największa na świecie giełda rolnicza: Chicago Mercantile Exchange. W USA swoje siedziby posiadają jedne z największych banków na świecie m.in.: Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs i Washington Mutual oraz firmy ubezpieczeniowe, jak np. American International Group.

W USA znajdują się siedziby niemal wszystkich większych sieci restauracji fast food: McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Little Caesars, Wendys, Dunkin’ Donuts, Taco Bell, Subway oraz Pizza Hut. Swe siedziby mają tu również wielkie sieci handlowe m.in. Wal-Mart, Old Navy, Target Corporation, Home Depot i Lowes. Amerykańskie sieci handlowe są jednymi z największych prywatnych pracodawców zarówno w kraju, jak i na świecie. Sieć sklepów Wal-Mart zatrudnia 2 100 000 pracowników, a sieć sklepów budowlanych Home Depot – 209 300 pracowników.

Usługi są najważniejszą częścią gospodarki USA. Dają zatrudnienie 76.3% zatrudnionym i generują 78.6% PKB.

                                     

7.1. Finanse i usługi Turystyka

Stany Zjednoczone są trzecim krajem pod względem przyjmowanych turystów. W 2007 roku do USA przyjechało 56 mln turystów. Więcej turystów przyjęły tylko Francja i Hiszpania. Stany Zjednoczone są jednak krajem, który najwięcej zarobił na turystyce. Wartość wpływów zostawionych w USA przez turystów wynosi 96.7 mld dolarów. Turyści najchętniej odwiedzają duże metropolie, głównie Nowy Jork, Chicago, Los Angeles, Las Vegas i San Francisco.

                                     

8. Służba zdrowia

Stany Zjednoczone wydają najwięcej na świecie na służbę zdrowia. Rocznie wydaje się tam na ten cel 1.8 bln dolarów, co stanowi 13% PKB USA. Dzięki temu pod względem innowacyjności amerykańska służba zdrowia jest w światowej czołówce, ale pod względem dostępu do niej jest znacznie gorzej. W USA nie ma powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Aż 41 mln Amerykanów nie posiada tego typu ubezpieczeń. Amerykańska służba zdrowia posiada, w przeciwieństwie do większości krajów europejskich, bardzo znaczący udział sektora prywatnego. Aż 36% środków wydanych na leczenie Amerykanów wydali prywatni ubezpieczyciele. Rząd federalny i stanowe, z podatków nałożonych na obywateli, pokryły 44% kosztów świadczeń medycznych. Obywatele z własnej kieszeni opłacili 15% świadczeń medycznych. Od kilku lat amerykańscy prezydenci, głównie z Partii Demokratycznej, chcą wprowadzić powszechne ubezpieczenia zdrowotne i państwową kasę chorych, ale żadnemu z nich się to do tej pory nie udało, głównie ze względu na sprzeciw prywatnych firm ubezpieczeniowych.

                                     

9. Handel zagraniczny

Eksport

Stany Zjednoczone są trzecim eksporterem na świecie. Wartość eksportu USA wynosi 1.024 bln USD. Na eksport składają się głównie maszyny i urządzenia, komputery, samoloty, wyposażenia kompletnych obiektów przemysłowych samochodów, samochody, broń, tworzywa sztuczne, leki, zboża, tytoń do: Kanady 23.4%, Meksyku 13.3%, Japonii 6.1%, Chiny 4.6%, Wielkiej Brytanii 4.3%.

Import

USA są największym importerem na świecie. Wartość towarów importowanych do USA wyniosła 1.869 bln USD. Importowane są głównie samochody osobowe, statki, komputery i sprzęt elektroniczny, surowce mineralne, paliwa, cukier, owoce, herbata, kawa, odzież, obuwie, drewno z: Kanady 16.9%, Chin 15%, Meksyku 10%, Japonii 8.2%, Niemiec 5%.

                                     

10.1. Transport Transport kolejowy

219 tys. km dróg kolejowych 39% przewożonych ładunków. Pierwszą transkontynentalną linię kolejową Nowy Jork – Chicago – Omaha – San Francisco długość 5450 km wybudowano w latach 1862–1869 tzw. Pacific Union. Obok niej większe znaczenie mają linie biegnące równoleżnikowo z Nowego Jorku do Portland i Los Angeles, oraz południkowo Seattle – San Diego, Chicago – Nowy Orlean, Nowy Jork – Miami. W budowie jest m.in. linia dużych prędkości wzorowana na francuskiej TGV Austin – San Antonio. Specyfika kolei amerykańskiej polega na dominacji trakcji spalinowej zaledwie 1667 km linii jest zelektryfikowanych. Kolej odegrała znaczącą rolę w kolonizacji terenów na zachód od Missisipi oraz przy napędzaniu koniunktury gospodarczej w XIX w. 1880 zużywała 80% krajowej produkcji stali, 15% węgla i 10% drewna. W 1918 r. długość linii kolejowych była nieomal dwukrotnie wyższa niż obecnie 420 tys. km.

                                     

10.2. Transport Transport drogowy

Rozwój motoryzacji w XX w. spowodował likwidację nierentownych linii, a rozbudowę autostrad długość ponad 77 tys. km. Przez terytorium USA przebiega m.in. 8 transkontynentalnych autostrad z północy na południe i 5 ze wschodu na zachód. W 2000 w użytkowaniu znajdowało się ponad 211 mln samochodów osobowych 770 na 1000 mieszkańców i 85 mln ciężarowych.

                                     

10.3. Transport Transport lotniczy

Sieć połączeń lotniczych jest najgęstsza na świecie, obsługiwana jest przez blisko 13 tys. samolotów w rękach wielkich towarzystw lotniczych ze sobą konkurujących 1991 upadek Pan American i Eastern Airlines. Amerykańskie towarzystwa lotnicze kontrolują przewóz ok. 30% towarów droga lotniczą i 40% pasażerów. W USA znajdują się 834 porty lotnicze, w tym 4 największe na świecie: Atlanta-Hartsfield, Chicago-O’Hare, Los Angeles i Dallas-Fort Worth i kilkanaście innych gigantów. Amerykańskie porty lotnicze przyjmują ok. 0.5 mld pasażerów rocznie.

                                     

10.4. Transport Transport wodny

W żegludze śródlądowej, wykorzystywanej w transporcie rud żelaza, węgla kamiennego, siarki, drewna, zboża, bawełny, główną rolę odgrywa kilka systemów rzecznych, a zwłaszcza jeden szlak Wielkich Jezior z Rzeki Św. Wawrzyńca, połączoną kanałami z Missisipi i Oceanem Atlantyckim w rejonie Nowego Jorku, z portami Duluth, Superior, Detroit, Chicago, Cleveland drugi system wodny Missisipi z Missouri i Ohio, trzeci zespół portów na rzece Delaware. Nośność morskiej floty handlowej USA wynosi ok. 30 mln DWT w tym 16.4 mln DWT – zbiornikowce, nie licząc statków amer. pływających pod" tanimi banderami”; 51 portów morskich obsługuje przeładunki powyżej 10 mln t rocznie, największe z nich to Houston–Galveston, Corpus Christi, Long Beach, Hampton Roads, Nowy Jork, Nowy Orlean, San Francisco, Tampa.

                                     

11. Kryzys finansowy 2007–2009

Stany Zjednoczone uznaje się za źródło światowego kryzysu finansowego. Na kryzysie poważnie ucierpiał amerykański przemysł, zwłaszcza branża samochodowa. General Motors i Chrysler ogłosiły bankructwo. W USA zanotowano rekordowy wzrost bezrobocia.

                                     

11.1. Kryzys finansowy 2007–2009 Plan ratunkowy dla gospodarki

19 września 2008, podczas pogarszającej się ogólnej globalnej sytuacji finansowej, ministerstwo skarbu USA podjęło w uzgodnieniu z Fed działania stabilizacyjne dla szczególnie zadłużonych instytucji finansowych, polegające na stworzeniu planu wykupienia wszystkich długów za pomocą ustawowo powołanej specjalnie do tego celu instytucji. Koszt tego wykupienia jest szacowany na co najmniej 814 miliardów dolarów. Plan ten nazwany został planem Paulsona od nazwiska sekretarza skarbu i wieloletniego prezesa Goldman Sachs. Koszt ten poniosą podatnicy USA. Prezydent Obama zapowiedział nowy plan ratunkowy dla gospodarki o wartości ponad 787 miliardów dolarów. Plan zakłada powstanie 3–4 milionów miejsc pracy w ciągu dwóch lat. Pół miliona ludzi miałoby znaleźć pracę przy modernizacji infrastruktury i budowie sieci szerokopasmowego Internetu. Podobna liczba – w nowym przemyśle energii odnawialnej. Większość publicznych pieniędzy pójdzie na wydatki społeczne poprawiające sytuację osób najbiedniejszych np. zdrowie publiczne, podniesienie siły nabywczej obywateli oraz zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej: zasiłki dla bezrobotnych, ubezpieczenia zdrowotne, kupony żywnościowe dla najbiedniejszych oraz dofinansowanie szkolnictwa i policji.

                                     
 • pierwszego w historii partii kandydata na stanowisko Prezydenta Stanów Zjednoczonych Został nim John Hospers, profesor filozofii na University of Southern
 • Mississippi wymowa: ˌmɪsɪˈsɪpi i stan w południowej części Stanów Zjednoczonych położony nad Zatoką Meksykańską. Stolicą stanu jest Jackson 167 tys., 2017
 • Gospodarka Polski jest gospodarką mieszaną. To ósma co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej i największa wśród członków Unii Europejskiej z krajów
 • Waszyngton ang. Washington, wymowa: ˈwɒʃɪŋtən i stan w północno - zachodniej części Stanów Zjednoczonych na granicy z Kanadą. 1853 Terytorium Waszyngtonu
 • Gospodarka Niemiec rozwinięta społeczna gospodarka rynkowa, największa w Europie i czwarta na świecie po USA, Chinach i Japonii Niemcy są trzecim
 • United States Navy marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych jeden z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych odpowiedzialny za organizację, szkolenie oraz
 • Gospodarka Malezji jest czwartą co do wielkości w Azji Południowo - Wschodniej. Malezja to rozwijająca się otwarta gospodarka rynkowa. Państwo pełni główną
 • Oni też rozwinęli amerykańską gospodarkę Zmiany w Europie znalazły odbicie w strukturze migracji do Stanów Zjednoczonych po zakończeniu wojny secesyjnej
 • Gospodarka leśna gałąź gospodarki narodowej obejmująca użytkowanie lasu głównie produkcję drewna oraz działania związane z utrzymaniem trwałości drzewostanów
 • Gospodarka Sudanu jest zdominowana przez rolnictwo. Obecnie kraj cierpi z powodu wysokiej inflacji i długu publicznego. Pierwsza wojna domowa zakończyła

Użytkownicy również szukali:

gospodarka usa 2019, gospodarka usa prezentacja, przemysł stanów zjednoczonych, rola usa w gospodarce światowej, stan gospodarki usa,

...
...
...