Poprzednia

ⓘ Angielski model nadzoru korporacyjnego
                                     

ⓘ Angielski model nadzoru korporacyjnego

Angielski model nadzoru korporacyjnego ukształtował się w podobnym okresie jak model amerykański. W wielu publikacjach oba modele uznaje się za tożsame, istnieje jednak kilka cech modelu angielskiego, które odróżniają go od rozwiązań stosowanych w USA.

                                     

1. Podstawowe cechy

  • W odróżnieniu od modelu amerykańskiego, obowiązek lojalności dyrektorów wobec akcjonariuszy, został zastąpiony obowiązkiem lojalności wobec spółki jako osoby prawnej.
  • Brak podziału na dyrektorów zarządzających i niezarządzających.
  • Brak mechanizmów kontroli zewnętrznej w rozumieniu agencji państwowych – nadzór oparty na samoregulacji.
  • Rozdzielenie stanowiska prezesa korporacji i dyrektora generalnego rady.

Od lat 90 XX wieku w Wielkiej Brytanii podjęto próby ustanowienia dodatkowych mechanizmów kontroli, nie poparto ich jednak aktami prawnymi. Powstał "Kodeks dobrych praktyk”, którego przyjęcie jest obecnie warunkiem dopuszczenia spółki do obrotu giełdowego w Londynie. Utworzona w 1999 r. ”Komisja Kontroli Wewnętrznej”, kontroluje i ustala standardy dla raportowania sytuacji finansowej koncernu, w celu ochrony interesów akcjonariuszy.