Poprzednia

ⓘ 26 Brygada WOP
                                     

ⓘ 26 Brygada WOP

26 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza została sformowana podstawie rozkazu nr 043/org. Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z 3 czerwca 1950 roku, na bazie 15 Brygady Ochrony Pogranicza. Nowa numeracja batalionów i brygad weszła w życie z dniem 1 stycznia 1951 roku. Dowództwo brygady stacjonowało w Przemyślu ul. Mickiewicza 44.

W 1951 roku, w związku z wymianą odcinków granicznych między Polską a ZSRR, przeniesiono 263 batalion WOP z Olszanicy do Ustrzyk Dolnych oraz strażnicę Hulskie z 264 batalionu Baligród do 263 batalionu Ustrzyki Dolne. Sformowano nowe GPK Krościenko kolejowe na granicy polsko-radzieckiej.

W 1952 roku, w związku z rozformowaniem 1 Brygady WOP w Krośnie nad Wisłokiem, odcinek i pododdziały przejęła 26 Brygada w Przemyślu. W miejscu postoju rozformowanej brygady sformowano 265 batalion WOP Krosno, któremu podporządkowano 7 strażnic. W 1953 roku w 263 batalionie WOP Ustrzyki Dolne utworzono dodatkowo jedną strażnicę.

W 1956 roku z części sił i środków 26 Brygady WOP zorganizowano Samodzielną Grupę Manewrową WOP w Przemyślu, Samodzielny Oddział Zwiadu WOP w Przemyślu oraz 265 Batalion WOP w Krośnie nad Wisłokiem. Dowództwo 26 Brygady WOP zostało dyslokowane do Nowego Sącza, gdzie podporządkowano mu 264 Batalion WOP w Baligrodzie i nowo sformowany 265 Batalion WOP w Krośnie nad Wisłokiem. Na podstawie rozkazu nr 07/Org. Mob. dowódcy WOP z 5 marca 1957 roku dotychczasowa 3 Brygada WOP w Krakowie została połączona z 26 Brygadą WOP w Nowym Sączu w jedną 3 Brygadę WOP w Nowym Sączu. Stan etatowy nowej brygady liczył 2301 wojskowych i 140 pracowników kontraktowych. Reorganizacja została przeprowadzona do 30 sierpnia 1957 roku.

                                     

1. Działania bojowe

15 maja 1951 roku obcy samolot dokonał zrzutu grupy nacjonalistów ukraińskich nad Lasami Sieniawskimi w powiecie Jarosław. Zarządzono przeszukanie terenu i poszukiwania. Po sześciu dniach trafiono na dywersantów. W czasie walki zabito trzech osobników i zdobyto ich wyposażenie.

                                     

2. Struktura organizacyjna

  • pododdziały dowodzenia
  • Dowództwo 26 Brygady WOP w Przemyślu
  • 263 batalion WOP w Olszanicy
  • 261 batalion WOP w Lubaczowie
  • 264 batalion WOP w Baligrodzie
  • 262 batalion WOP w Przemyślu

Użytkownicy również szukali:

...
...
...