Poprzednia

ⓘ Mniszchowie herbu własnego
Mniszchowie herbu własnego
                                     

ⓘ Mniszchowie herbu własnego

Mniszchowie – polski ród magnacki herbu Mniszech, przydomku Wandalin, piszący się "z Wielkich Kończyc i Ossownicy”.

Za twórcę potęgi rodu uważa się Mikołaja Mniszcha 1484-1553, podkomorzego Zygmunta Augusta i burgrabiego krakowskiego, pochodzącego prawdopodobnie z Czech lub Śląska. Jego syn, Jerzy 1548-1613, wojewoda sandomierski, przysporzył rodowi sławy jako organizator wyprawy moskiewskiej, tzw. I Dymitriady. Wyniosła ona jego córkę Marynę, jako żonę Dymitra I Samozwańca, na tron moskiewski 1606. Jerzy Mniszech miał zostać udzielnym władcą Księstwa Smoleńskiego i Siewierskiego. Bunt rosyjskich poddanych przeszkodził realizacji tych planów, choć dzięki II Dymitriadzie, Maryna ponownie 1610-1612 zasiadła na moskiewskim tronie. Jej brat, Franciszek Bernard zm. 1661, kasztelan sądecki, ustanowił główną siedzibę rodu w Dukli. W następnych pokoleniach, Mniszchowie należeli do elity politycznej Rzeczypospolitej. Syn Franciszka Bernarda, Jerzy zm. 1693 został wojewodą wołyńskim, wnuk Józef zm. 1747, marszałkiem wielkim koronnym i kasztelanem krakowskim, a prawnuk, Jerzy August 1715-1778, kasztelan krakowski, stał się przywódcą tzw. Kamaryli Mniszcha, najważniejszej koterii dworskiej za czasów panowania Augusta III. Jego brat, Jan Karol 1716-1759, podkomorzy wielki koronny, dzięki małżeństwu, wszedł w posiadanie Księstwa Wiśniowieckiego, które stało się nową siedzibą rodu. Jego młodszy syn, Michał Jerzy 1748-1806, zapoczątkował linię wiśniowiecką "wołyńską”, której ostatnim przedstawicielem był Andrzej Jerzy Mniszech 1823–1905. Starszy syn, Józef Jan Tadeusz 1742-1797, zapoczątkował linię "galicyjską”, której ostatnim przedstawicielem był Aleksander Emanuel Kazimierz 1871–1941 oraz jego adoptowany syn, Tadeusz Hubert 1910-1993, używający nazwiska Wandalin-Mniszech-Horoch.

W roku 1783 przedstawiciele rodu uzyskali tytuł hrabiów w Austrii.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...