Poprzednia

ⓘ Cerkiew huculska
                                     

ⓘ Cerkiew huculska

Cerkiew huculska jest wznoszona na planie krzyża. Cerkiew jest podzielona na babiniec, nawę i prezbiterium, przy czym nawa jest na ogół wyższa i szersza od pozostałych dwóch komponentów, o równej wysokości i szerokości. Pierwotnie w cerkwiach huculskich znajdowała się tylko jedna, położona nad nawą kopuła wówczas prezbiterium i babiniec posiadały dachy dwuspadowe, w toku dalszego rozwoju tego typu architektury zaczęły pojawiać się świątynie z trzema lub nawet pięcioma kopułami. Tradycyjnie posiada wejście dla mężczyzn - od zachodu - oraz dla kobiet - od południa - oraz jest orientowana. Drewnianą cerkiew wieńczą kopuły, w liczbie od jednej do pięciu. Całość była kryta gontem. Całą cerkiew otaczano daszkiem okapowym. Dzwonnica w cerkwi huculskiej jest na ogół wolnostojącą konstrukcją.

Taki typ cerkwi uformował się najprawdopodobniej jeszcze w okresie Rusi Kijowskiej, chociaż do naszych czasów nie zachowały się żadne przykłady tak dawnej architektury huculskiej. Najstarsze cerkwie tego typu pochodzą z XV wieku.

                                     
  • architekt, inżynier budowlany i projektant związany ze Lwowem. Twórca huculskiej secesji Urodził się w rodzinie dyrektora miejscowej szkoły Iwana Lewińskiego
  • mieszkańców, w większości wyznania greckokatolickiego. W Presowcach była cerkiew pw. Najświętszej Marii Panny. W 1939 roku w Presowcach żyło ponad 1 tys
  • Wokół niego znajdował się park krajobrazowy o powierzchni 9 ha neogotycka cerkiew pw. św. Męczennicy Paraskewii, zbudowana w latach 1816 - 1830. Ikonostas
  • istnienia tego sporego już wówczas miasteczka, z dwiema prawosławnymi cerkwiami parafialnymi, zamieszkanego głównie przez Rusinów i Wołochów. Leżące przy
  • udusiła się w trakcie pożaru w podziemnych schronach. Spłonęła również cerkiew i kościół. Po nadejściu zmroku oddziały AK opuściły wieś. W następnych
  • Autokefaliczny Kościół Prawosławny. 266 parochii liczyła w 1998 rusińska cerkiew greckokatolicka bizantyjska eparchia mukaczewska sui iuris z siedzibą

Użytkownicy również szukali:

...
...
...