Poprzednia

ⓘ Gmina Marcinkańce
                                     

ⓘ Gmina Marcinkańce

Gmina Marcinkańce – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1925-1939 w woj. białostockim. Siedzibą gminy były Marcinkańce.

Gminę Marcinkańce utworzono 1 lipca 1925 roku w powiecie grodzieńskim w woj. białostockim, z części obszaru byłych gmin orańskiej i mereckiej byłego powiatu trockiego, położonych na lewym brzegu Uły i Mereczanki. W związku z demarkacją granicy z Litwą Środkową w 1920 roku północne części tych gmin weszły w skład Litwy Kowieńskiej, natomiast południowe odcinki na prawym brzegu Mereczanki znalazły się w strefie tzw. pasa neutralnego. Odcinki te bez formalnego statusu gminy przyznano Polsce w lutym 1923 w myśl decyzji Rady Ambasadorów i dołączono do przyległego powiatu grodzieńskiego w woj. białostockim. Dopiero w 1925 roku z omawianego obszaru powstała nowa gmina Marcinkańce, natomiast z północnej części dawnej gminy orańskiej na prawym brzegu Uły utworzono nową gminę Orany w powiecie lidzkim w woj. nowogródzkim.

Gmina Marcinkańce była najdalej na północ wysuniętą jednostką powiatu grodzieńskiego. Po wojnie jej obszar wszedł w struktury administracyjne Związku Radzieckiego.