Poprzednia

ⓘ Ekogwarancja
                                     

ⓘ Ekogwarancja

Ekogwarancja Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego to mająca formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością organizacja certyfikująca wyroby, powstała w 2002 r., kontynuująca od 1 kwietnia 1993 działalność Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego.

Ekogwarancja PTRE jest obecnie największą ogólnopolską jednostką certyfikującą produkty spełniające wymagania Unii Europejskiej zawarte w Rozporządzeniu 2092/91/EWG, wdrożonym do polskiego prawa ustawą o rolnictwie ekologicznym.

Głównym zadaniem Ekogwarancji PTRE jest kontrola i przyznawanie certyfikatów producentom żywności ekologicznej i gospodarstwom ekologicznym.