Poprzednia

ⓘ VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach
                                     

ⓘ VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach

VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic z oddziałami dwujęzycznymi w Katowicach-Ligocie − szkoła mieszcząca się przy ul. Panewnickiej 13. Szkoła jako jedyne liceum i jedna z 4 szkół w Polsce, jest objęta programem pilotażowym Unii Europejskiej SMART "Poprawa jakości pracy szkoły”.

                                     

1. Historia

Budynek a właściwie jego starsza część powstał w 1938 roku jako nowoczesny obiekt szkolny przy drodze łączącej Panewniki, osiedle domków jednorodzinnych, z powstałym w połowie XIX wieku dworcem kolejowym.

Po zakończeniu wojny w 1945 roku powołano pierwszą w Ligocie szkołę średnią ogólnokształcącą nazywaną wówczas gimnazjum. Siedziba szkoły znajdowała się przy ulicy Hetmańskiej. Jej kierownikiem był wtedy pedagog Teodor Münnich. Funkcjonowała ona razem ze szkołą powszechną nr 31.

Pierwsza zmiana dyrektora nastąpiła w 1950 roku, kiedy to funkcję p.o. dyrektora powierzono nauczycielowi chemii Andrzejowi Niemcowi. Przed nim, w czerwcu 1951 roku, pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzany w szkole, zdawali pierwsi uczniowie. Było ich wówczas zaledwie 50. Od 1951 roku szkołę "objął we władanie” dyrektor Józef Kamiński. Pełnił on tę funkcję przez 23 lata, ale oficjalną nominację otrzymał dopiero w 1962 roku.

Rok 1954 obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Zmieniało się otoczenie szkoły. Dokonano nasadzeń nowych drzew wokół szkoły. Mgr Józef Rąba założył ogród botaniczny, który wówczas zawierał ok. 100 gatunków roślin i który rozkwitał przez wiele lat. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu mgr Stanisława Bokłaka zagospodarowano część terenu na tereny sportowe.

W roku 1961 rozpoczęto rozbudowę szkoły. Dobudowano do istniejącego budynku nowe skrzydło. W nowej części znalazły się pracownie: biologiczne, chemiczna, fizyczne oraz zajęć wychowania technicznego.

Dzień 9 maja 1961 roku był dniem uroczystego nadania szkole imienia Harcerzy Obrońców Katowic.

Ważną dla szkoły datą jest dzień 1 września 1966 roku. Wtedy to, wskutek reorganizacji, nastąpiło rozdzielenie szkoły podstawowej nazwanej Szkołą Podstawową nr 29, od liceum. Od tego dnia szkoła funkcjonuje jako VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic.

Kolejną niewątpliwie ważną dla szkoły datą jest wrzesień roku 1968, kiedy to liceum otrzymało sztandar. Sztandar ten przetrwał do dnia dzisiejszego i uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych, miejskich i państwowych.

1 września 1988 roku dyrektorem mianowano mgr Aleksandra Bytomskiego. W trakcie jego kadencji wykonano kolejne remonty, przebudowano salę gimnastyczną, wyposażono siłownię, pracownie komputerową. Prężnie działał Szkolny Klub Ligi Morskiej, który w 1988 r. wypłynął w rejs do Helsinek. Sztorm większość uczestników położył dosłownie na łopatki. W kwietniu 1996 roku szkoła świętowała jubileusz 50-lecia szkoły. Wówczas miała już 3756 absolwentów, a szkołę wtedy kończyło jeszcze kolejnych 109.

W roku 1997 następuje kolejna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Konkurs na to stanowisko, w roku 1997, a następnie ponownie w 2002, wygrywa mgr Barbara Sewera, dotychczasowy nauczyciel matematyki w szkole, która sprawuje tę funkcję do dzisiaj. Następuje wiele zmian. W 1998 roku placówka uczestniczy w programie SMART w komponencie "Poprawa jakości pracy szkoły” i jako pierwsze liceum w Katowicach szkoła zmienia system oceniania z tradycyjnego, na punktowy. W 2003 r. liceum uzyskało tytuł "Szkoła z Klasą”. Zmieniono wygląd budynku wewnątrz i na zewnątrz.

Postępują kolejne modernizacje budynku. Szkoła przechodzi cały ciąg remontów i ulepszeń poczynając od dachu, przez wszystkie klasy i pracownie, sanitariaty, na kotłowni kończąc. Dzięki staraniom nauczycieli biologii: mgr Izabeli Rembeckiej, mgr Małgorzaty Łaszczycy oraz mgr Małgorzaty Kędzierskiej, ponowny okres świetności przeżywa ogród szkolny. W 2002 r. oddano do użytku nowoczesne boiska przyszkolne.

Liceum znane jest również z działalności Klubu Górskiego, którym opiekuje się jej absolwent finalista ogólnopolskiego etapu olimpiady geograficznej, a obecnie nauczyciel geografii mgr Wojtek Paluch. Organizuje on wyjazdy na sobotnio-niedzielne rajdy, obozy narciarskie i górskie w czasie ferii zimowych i letnich.

Na przestrzeni minionych dziesięcioleci, uczniowie odnieśli wiele sukcesów sportowych zarówno indywidualnych jak i zespołowo. W ostatnim czasie szkolne drużyny były finalistami Mistrzostw Katowic w siatkówce dziewcząt i chłopców, piłce nożnej oraz pływaniu.

                                     

2. Profile w szkole

 • klasa "D” biologia-chemia
 • Do roku szkolnego 2008/09
 • klasa "B” historia-wiedza o społeczeństwie
 • klasa "A” matematyka-geografia
 • klasa "C” angielski-rosyjski zawieszony w roku szkolnym 2008/09
 • klasa "A” biznesowa – matematyka dodatkowo do wyboru: geografia, historia, WoS, J. angielski
 • Od roku szkolnego 2009/10
 • klasa "C” przyrodnicza – dwa przedmioty do wybory spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka
 • klasa "B” humanistyczna – dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WoS, J. angielski, J. rosyjski, J. francuski, J. polski
 • W roku szkolnym 2011/2012
 • klasy "B” i "C” jw. – brak klasy "A"
 • klasa medialna "B” i medyczno – politechniczna "A"
 • Od roku szkolnego 2013/2014
                                     

3. Działalność uczniowsko-nauczycielska

 • organizacja tzw. Dni Otwartych
 • organizacja różnego rodzaju akademii i imprez np. z okazji Dnia Wiosny, 1, 3 maja, uchwalenia konstytucji, dnia sportu itp.

W szkole działa również wiele kół zainteresowań m.in.:

 • kółko dziennikarskie pod przewodnictwem mgr Magdaleny Duber od roku szkolnego 2009/2010
 • Szkolne Kółko Sportowe pod przewodnictwem nauczycieli W-F-u
 • kółko miłośników książki pod przewodnictwem mgr Iwony Stańko
 • kółko plastyczne
 • kółko teatralne pod przewodnictwem mgr Krystiana Węgrzynka
 • kółko krajoznawczo-turystyczne pod przewodnictwem mgr Wojciecha Palucha
 • kółko chemiczne pod przewodnictwem mgr Anny Ziai-Wójcik

organizowane są również inne kółka oraz zajęcia dodatkowe z większości innych przedmiotów

 • uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie oraz z sukcesami uczestniczą w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych oraz międzyszkolnych zawodach sportowych
 • nauczyciele często organizują różnego rodzaju konkursy przedmiotowe
 • organizowane są również międzyklasowe zawody sportowe w siatkówkę oraz koszykówkę
 • uczniowie tej szkoły współpracują również z wolontariatem oraz dzięki współpracy dyrekcji szkoły z domem samotnej matki oraz z MOPS-em organizowany jest doroczny opłatek środowiskowy


                                     

4. Znani absolwenci

 • Wojciech Tkacz – hokeista, wielokrotny reprezentant Polski, gracz ligi polskiej, szwedzkiej, niemieckiej, olimpijczyk. Obecnie trener w STS Sosnowiec.
 • Olgierd Łukaszewicz – aktor
 • Andrzej Sośnierz – lekarz i polityk, poseł na Sejm V kadencji w latach 2005–2006 oraz od 2007 VI kadencji; od 8 września 2006 do 5 listopada 2007 był prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Jarosław Karpuk – aktor
 • Piotr Wach – polityk, senator, rektor Politechniki Opolskiej
 • Aldona Grochal – aktorka
 • Krzysztof Globisz – aktor teatralny, filmowy, radiowy i telewizyjny; wykładowca krakowskiej AST, dziekan Wydziału Aktorskiego, od 2006 roku Członek Rady Programowej Fundacji Centrum Twórczości Narodowej
 • Jerzy Łukaszewicz – reżyser
 • Robert Talarczyk – polski aktor i reżyser teatralny, dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach
                                     

5. Baza materialna

 • sala informatyczna na 10 stanowisk
 • 2 siłownie
 • 2 boiska do koszykówki, 1 do siatkówki, bieżnia do skoku w dal
 • 2 sale interaktywne
 • ogród botaniczny
 • 4 sale audiowizualne wyposażone w telewizory z magnetowidami i DVD
 • sala gimnastyczna
 • rzutniki do wypożyczenia na zajęcia
 • radiowęzeł
 • czytelnia
 • laptopy dla każdej z klas
 • Wifi na terenie szkoły – dostępne dla uczniów i nauczycieli
                                     

6. Ciekawostki

 • w ciągu ostatnich lat ok. 90% absolwentów tej szkoły dostaje się na wybrane uczelnie
 • w 2016 r. szkoła obchodzi 70-lecie istnienia
 • przydomek tego liceum używany zarówno przez jej uczniów jak i uczniów innych szkół to "Siódema”.

Użytkownicy również szukali:

vii liceum ogólnokształcące im harcerzy obrońców katowic panewnicka katowice,

...
...
...