Poprzednia

ⓘ Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
                                     

ⓘ Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Posiada uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z psychologią pracy, eksperymentalną psychologią społeczną, psychologią wychowawczą i psychologią kliniczną. Instytut oferuje studia na kierunku psychologia o specjalnościach: psychologia społeczna, psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii wpływu społecznego oraz psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych. Aktualnie na instytucie kształci się blisko 700 studentów w trybie dziennym i zaocznym. Instytut uczestniczy w projektach badawczych oraz dysponuje samodzielną biblioteką instytutową. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i zaocznym. Jego kadrę naukową tworzy 24 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 6 profesorów nadzwyczajnych z tytułem doktora habilitowanego, 16 adiunktów z tytułem doktora oraz 2 asystentów z tytułem zawodowym magistra. Siedzibą instytutu jest gmach przejęty w 1970 roku po I Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Opolu, mieszczący się przy placu Staszica 1.

                                     

1. Historia

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego powstał w drodze ewolucji Katedry Psychologii działającej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Został on założony zarządzeniem rektora Stanisława Sławomira Nicieji z dnia 9 maja 1997 roku i wszedł on w skład Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO. Na jego pierwszego dyrektora mianowano prof. Wiesława Łukaszewskiego. Powołanie instytutu związane było bezpośrednio z uruchomieniem na uczelni jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku psychologia o specjalności psychologii społecznej. zaproponowano limit 40 miejsc.

Początkowo instytut zatrudniał 22 osoby, w tym 3 profesorów zwyczajnych, 5 doktorów habilitowanych oraz 7 adiunktów. Pracownicy instytutu zapraszani byli do innych ośrodków z gościnnymi wykładami, uczestniczyli w realizacji sześciu projektów badawczych finansowanych przez KBN, realizowali jeden projekt zamawiany przez MEN, dwa indywidualne granty NATO i jeden indywidualny grant z The Resarch Support Scheme. Instytut nawiązał kontakty z uczelniami w New Hampshire w USA, Salzburgu w Austrii i Maastricht w Holandii. Poza tym w późniejszym okresie nawiązał współpracę z Uniwersytetem we Fryburgu w Niemczech i koszyckim oddziałem Słowackiej Akademii Nauk.

W kolejnych latach instytut znalazł się na pierwszym miejscu pod względem złożonych podań o przyjęcie na studia przez maturzystów.

                                     

2. Władze 2018-2020

Dyrektor: dr hab. Romuald Derbis, prof. UO Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Alicja Kalus, prof. UO Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki: dr Katarzyna Skałacka
                                     

3. Poczet dyrektorów

 • od 2016 r.: dr hab. Barbara Dolińska prof.UO
 • 2008-2016: prof. dr hab. Andrzej Szmajke
 • 2005-2006: dr Anna Bronowicka p.o. dyrektora
 • od 2018 r. dr hab. Romuald Derbis, prof. UO
 • 2003-2005: dr Alicja Głębocka p.o. dyrektora
 • 1997-2003: prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski
 • 2006-2008: dr Agnieszka Gawor
                                     

4. Kierunki kształcenia

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego kształci studentów na jednolitych studiach magisterskich tryb dzienny i zaoczny, trwających 5 lat, na kierunku psychologia o specjalizacji:

 • psychologia kliniczna
 • psychologia społeczna

Instytut prowadzi również następujące studia podyplomowe:

 • psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych, diagnoza i terapia psychologiczna
 • psychologia transportu
                                     

5. Struktura organizacyjna

Pracownicy zakładów instytutu

Katedra Psychologii Ogólnej i Pracy
 • dr Przemysław Zdybek
 • dr Grzegorz Pajestka
 • dr Katarzyna Skałacka
 • dr Tomasz Wirga
 • mgr Jakub Filipkowski
 • Kierownik: dr hab. Romuald Derbis, prof. UO
 • mgr Arkadiusz Jasiński
 • dr Radosław Walczak
Katedra Psychologii Osobowości i Badań nad Rodziną
 • dr Jan Pietraszko
 • mgr Wiktoria Kubiec
 • dr Dominika Ochnik
 • dr hab. Alicja Kalus, prof. UO
 • dr Anna Szałańska
 • dr Katarzyna Błońska
 • dr Ewa Kiełek-Rataj
 • Kierownik: dr hab. Barbara Mróz, prof. UO
Katedra Psychologii Zdrowia i Jakości Życia
 • ks. mgr Przemysław Król – asystent
 • mgr Rafał Gerymski – asystent
 • mgr Joanna Tyburczyk – st.wykładowca
 • dr hab. Aleksandra Rogowska, prof. UO
 • dr Anna Machnik-Czerwik – st.wykładowca
 • dr Joanna Dymecka – adiunkt
 • dr Angelika Kleszczewska-Albińska – adiunkt
 • dr Monika Stawiarska-Lietzau – st.wykładowca
 • Kierownik: ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO
Katedra Społecznej Psychologii Klinicznej
 • dr Małgorzata Szarzyńska
 • dr Anna Bronowicka
 • dr Anna Szałańska
 • dr Joanna Dymecka
 • Kierownik: dr hab. Barbara Dolińska, prof. UO
 • dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO
Katedra Społecznej Psychologii Klinicznej
 • dr Małgorzata Szarzyńska
 • dr Anna Bronowicka
 • dr Anna Szałańska
 • dr Joanna Dymecka
 • Kierownik: dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO
 • dr hab. Barbara Dolińska, prof. UO

Użytkownicy również szukali:

up psychologia plan,

...
...
...