Poprzednia

ⓘ Badeniowie herbu Bończa
Badeniowie herbu Bończa
                                     

ⓘ Badeniowie herbu Bończa

Badeni – polski ród szlachecki i hrabiowski, posługujący się herbem Bończa, którego apogeum rozkwitu nastąpiło w XIX w., gdy stanowił jedną z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin galicyjskich.

                                     

1. Historia

Rodzina Badenich wywodziła się z mieszczaństwa lwowskiego, została nobilitowana w XVIII w. Jej znanym protoplastą był Jan Kanty Badyni, który był przedstawicielem Lwowa na elekcji w 1697. Jego syn Sebastian Badeni zm. 1779 został cześnikiem winnickim po nobilitacji, a synowie Sebastiana, Marcin zm. 1828 oraz Stanisław zm. 1824, pełnili różne funkcje publiczne w ostatnich latach istnienia I Rzeczypospolitej, w Galicji, Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym). Stanisław był m.in. sekretarzem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a Marcin posłem na Sejm Czteroletni. Syn Marcina, Sebastian był dyplomatą w służbie Rządu Narodowego. Od Stanisława wywodziły się główne linie Badenich.

Syn Kazimierz zm. 1854, właściciel ziemski w okolicach Lwowa, pełniący liczne raczej drobne funkcje publiczne w Galicji, uzyskał austriacki tytuł hrabiowski w 1845, który dziedziczyli potem jego potomkowie. Jego synem był Władysław zm. 1888, poseł na Sejm Krajowy galicyjski oraz delegat do Reichsratu. Ten pozostawił po sobie dwóch synów, znanych polityków i prawników: Kazimierza zm. 1909, namiestnika Galicji 1888-1895 i premiera Austrii 1895-1897, oraz Stanisława zm. 1912, posła do sejmu krajowego i marszałka krajowego Galicji, członka Izby Panów. Syn Kazimierza Ludwik zm. 1916 był dyplomatą austriackim. Z kolei synem Ludwika był Joachim Badeni, pisarz i dominikanin.

Druga linia Badenich wywodziła się od brata Kazimierza zm. 1854, Michała zm. 1863, dziedziczącego majątki w okolicach Krakowa m.in. Branice i Grabie. Był on oficerem, uczestnikiem powstania listopadowego i kawalerem orderu Virtutu Militari. Jego syn Stanisław zm. 1910 uzyskał dyplom hrabiowski w 1887.

                                     

2. Genealogia

Jan Kanty Badyni, zm.? |→ Sebastian Badeni, zm. 1779 |→ Stanisław Adam, zm. 1824 | |→ Ignacy, zm. 1859 | | |→ Seweryn, zm. 1858 | | |→ Jan, zm. 1899 | |→ Kazimierz, zm. 1854 | | |→ Władysław, zm. 1888 | | | |→ Kazimierz, zm. 1909 | | | | |→ Ludwik, zm. 1916 | | | | |→ Kazimierz Joachim, zm. 2010 | | | |→ Stanisław, zm. 1912 | | | |→ Stanisław, zm. 1943 | | | |→ Henryk, zm. 1943 | | | |→ Stefan, zm. 1961 | | | |→ Jan, zm. 1995 | | | |→ Michał | | | |→ Alexander | | |→ Aleksander, zm. 1869 | |→ Michał, zm. 1863 | |→ Stanisław, zm. 1910 | | |→ Józef, zm. 1932 | | |→ Marcin, zm. 1930 | | |→ Stanisław, zm. 1987 | |→ Józef, zm. 1878 |→ Marcin, zm. 1824 |→ Sebastian, zm. 1872

Użytkownicy również szukali:

...
...
...