Poprzednia

ⓘ Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. Arkadzia Kulaszoua
                                     

ⓘ Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. Arkadzia Kulaszoua

Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. Arkadzia Kuliaszowa – białoruska uczelnia wyższa z siedzibą w Mohylewie.

Korzenie placówki sięgają 1 lipca 1913, gdy utworzono Mohylewski Instytut Nauczycielski mający kształcić kadrę pedagogiczną na terenie guberni mohylewskiej i witebskiej. Pierwsze zajęcia odbyły się 1 października tego samego roku. Rektorem Instytutu został doktor nauk teologicznych W. M. Tyczynin.

W 1916 mury uczelni opuściło 33 absolwentów. W czasie I wojny światowej w Instytucie pracowało 8 wykładowców.

W grudniu 1918 dokonano przekształcenia placówki w Mohylewski Instytut Pedagogiczny przyznając mu status uczelni wyższej. W 1930 umożliwiono absolwentom kształcenie się na studiach aspiranckich. Na krótko przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 w Instytucie uczyło się ponad 2 tys. studentów i wykładało 69 pracowników naukowych.

W 1970 dokonano uroczystego otwarcia nowego kampusu uczelnianego przy ul. Kosmonautów. Osiem lat później uczelni przyznano imię białoruskiego pisarza Arkadzia Kuliaszowa.

W 1997 range placówki podniesiono przekształcając ją w istniejący do dziś Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. Arkadzia Kuliaszowa.

Obecnie uczelnia składa się z 10 wydziałów i 38 katedr, a w jej murach pobiera nauki ponad 7.6 tys. studentów w tym 4.3 tys. na studiach dziennych. Na uczelni zatrudnionych jest ponad 450 wykładowców, w tym 25 doktorów i profesorów.

Rektorem MUP jest historyk Dzianis Duk.

                                     

1. Oskarżenia o represje polityczne wobec studentów

Uczelni zarzuca się wydalanie studentów z przyczyn politycznych. Według raportu przygotowanego przez polską Fundację Wolność i Demokracja, K.M. Bondarenka, rektor uczelni, wydalał studentów za działalność polityczną.

                                     

2. Literatura

  • pod redakcją dr. Dariusza Zalewskiego, Marka Bućko, Michała Kurkiewicza i Tomasza Pisuli: Białoruski system represji. Prześladowcy i ich ofiary. Raport z realizacji projektu "Centrum dokumentacji i pomocy ofiarom represji politycznych na Białorusi”. Warszawa: Fundacja Wolność i Demokracja, grudzień 2007, s. 72.