Poprzednia

ⓘ Osiedle Krzyżna Góra (Kłodzko)
Osiedle Krzyżna Góra (Kłodzko)
                                     

ⓘ Osiedle Krzyżna Góra (Kłodzko)

Osiedle położone jest u ujścia Jaszkówki do Nysy Kłodzkiej, na wysokości ok. 295-305 m n.p.m. Od reszty miasta oddzielone jest przez największe wzniesienie w tym rejonie – Krzyżną Górę.

                                     

1. Demografia

Ludność Krzyżnej Góry na przestrzeni stuleci kształtowała się w następujący sposób:

Ze względu na korzystne położenie oraz dość bliskie sąsiedztwo Kłodzka przedmieście nie wyludniło się i posiadało ustabilizowaną sytuację ludnościową z wyraźną tendencją wzrostową. Pozostałe dane na temat liczby ludności, w związku z tym, że została ona przyłączona do Kłodzka podawane są wraz z jego liczbą mieszkańców.

                                     

2.1. Historia Przedmieście Neuland

W czasach nowożytnych na terenie obecnego osiedla Krzyżna Góra istniało jedno z przedmieść Kłodzka. pierwsza wzmianka pochodzi z 1632 r. Jest w niej wzmianka o osadzie leżącej w parafii św. Wacława w Kłodzku. ten rejon miasta nosił nazwę Neuland Nowy Świat. Jej rozwój przypadł na 2. poł. XVIII w., a zatem na czas, kiedy w związku z rozbudową twierdzy odsuwano najbliżej położone przedmieścia z bezpośredniego sąsiedztwa starego miasta. Luźna zabudowa łączyła się z Jaszkową Dolną.

Zabudowania powstały na wschodnim skraju rozległych łąk nad Nysą Kłodzką i Jaszkówką, które nosiły starą nazwę Comthurwiesen, która wyraźnie wskazuje, że należały one do komandorii joannitów a potem augustianów z Kłodzka. W końcu XIX w. powstał tutaj browar i gospoda z restauracją ogródkową, stanowiące popularne miejsce spacerowe mieszkańców miasta.

                                     

2.2. Historia Osiedle

Znaczący rozwój Neulandu nastąpił w latach 30. XX wieku. Postępujący wzrost liczby ludności spowodował konieczność rozbudowy miasta, która postępowała w kierunku południowym i zachodnim. W 1933 r. władze miasta wybudowały na obszarze dawnego przedmieścia osiedle domów wielorodzinnych wokół Krzyżowej Góry.

Po przejęciu ziemi kłodzkiej przez Polskę osiedle określano nazwą Krzyżowa Góra. Obecnie nazwa ta wychodzi z użycia i teren ten traktowany jest jako integralna część miasta. We wschodniej części osiedla zlokalizowano kilka zakładów, takich jak: Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa i Kłodzką Spółdzielnię Mleczarską. Dookoła szczytu zlokalizowano Państwowe Ogródki Działkowe Łączność.

                                     

3. Administracja

Krzyżna Góra jest starym przedmieściem położonym w najbliższym sąsiedztwie Kłodzka, do którego został przyłączony w XIX w., wraz z rozszerzeniem granic miasta. Od tej pory dzielił losy polityczno-administracyjne z tym miastem. Po zakończeniu II wojny światowej znalazł się w granicach Polski. Weszła w skład województwa wrocławskiego, powiatu kłodzkiego. Po zmianach w administracji terenowej w latach 70. XX w. Krzyżna Góra jako część Kłodzka weszła w skład województwa wałbrzyskiego. W 1999 r. ponownie reaktywowano powiat kłodzki, który wszedł w skład województwa dolnośląskiego.

Na terenie Kłodzka nie występują pomocnicze jednostki administracyjne, takie jak: osiedla, czy dzielnice, dlatego też o większości spraw decyduje samorząd miejski, którego siedziba znajduje się na pl. Bolesława Chrobrego, na Starym Mieście. Mieszkańcy wybierają do Rady Miasta sześciu radnych co 4 lata, tworząc okręg wyborczy nr 2, wraz z całą wschodnią częścią miasta, położoną na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej.                                     

4. Edukacja i kultura

Dzieci i młodzież z terenu osiedla kształcą się w Miejskim Zespole Szkół, mieszczącym się na pobliskim osiedlu im. Sienkiewicza, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki oraz Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Wyspiańskiego. Do reformy edukacyjnej z 1999 r. na terenie osiedla znajdowała się Szkoła Podstawowa nr 5 w budynkach po byłych koszarach. W tym samym roku utworzono w jej miejscu Gimnazjum nr 2, które ze względów oszczędnościowych zostało połączone w 2008 r. z SP nr 7 w Miejski Zespół Szkół i przeniesione na ul. Sienkiewicza 61. Po jego ukończeniu młodzież kontynuuje w zdecydowanej większości naukę w szkołach średnich położonych w centrum miasta.

                                     

5. Religia

Osiedle wchodzi w skład katolickiej parafii Matki Bożej Różańcowej, która obejmuje swoim zasięgiem całą południowo-wschodnią część miasta oraz Jaszkówkę i Podzamek. Została ona utworzona w 1972 r., z wydzielenia z parafii Wniebowzięcia NMP. Jej siedziba znajduje się na terenie Wyspy Piasek. Obecnie funkcję proboszcza sprawuje ks. Mirosław Prochera, OFM. Parafia ta wchodzi w skład diecezji świdnickiej i dekanatu kłodzkiego.

                                     

6. Architektura i urbanistyka

Na osiedlu dominuje funkcjonalna zabudowa wielorodzinna z lat 30. XX w.

W skład osiedla Krzyżowa Góra wchodzi 10 ulic:

 • ul. Orkana
 • ul. Jaskółcza
 • ul. Tetmajera
 • ul. Śnieżna
 • ul. Myśliwska
 • ul. Wyspiańskiego część
 • ul. Storczykowa
 • ul. Krokusowa
 • ul. Ptasia
 • ul. Jasna
                                     

7. Gospodarka

We wschodniej części osiedla, po drugiej stronie ul. Wyspiańskiego znajdowały się zakłady Przedsiębiorstwa Mechanizacji Rolnictwa i Spółdzielni Mleczarskiej. Zostały one zlikwidowane na początku lat 90. XX w. Obecnie na ich miejscu znajduje się kilka prywatnych przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby prywatne.

                                     

8.1. Infrastruktura Transport

Główną arterię osiedla stanowi ul. Wyspiańskiego, stanowiąca fragment drogi krajowej nr 33 do Boboszowa i dalej granicy z Czechami, od której odchodzą pozostałe ulice.

Przez Krzyżną Górę przechodzi linia kolejowa nr 276 z Wrocławia Głównego do Międzylesia. Odcinek tej trasy prowadzący z Kłodzka do granicy powstał w latach 1874-1875. W jego południowej części znajduje się posterunek odgałęźny Kłodzko Nowe, od którego swój początek bierze linia kolejowa nr 309 do Kudowy-Zdroju.

                                     

8.2. Infrastruktura Komunikacja

Dawniej komunikacje miejską na osiedlu Krzyżowa Góra obsługiwał prywatny przewoźnik A-Vista, linia nr 3: ul. Wiosenna – ul. Jaskółcza. Obecnie na tym terenie nie ma zlokalizowanego żadnego przystanku komunikacji miejskiej. Jedynie w środkowej części osiedla zatrzymują się autobusy jeżdżące w stronę Jaszkowej, Lądka-Zdroju, Stronia Śląskiego, Międzylesia.

                                     

8.3. Infrastruktura Bezpieczeństwo

W zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz innych miejscowych zagrożeń – Krzyżna Góra podlegają pod rejon działania Powiatowej Straży Pożarnej oraz Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku. Funkcję dzielnicowego pełni mł.asp. Tomasz Siwek V Rejon Służbowy.

                                     

8.4. Infrastruktura Urzędy i instytucje

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku – ul. Wyspiańskiego

Użytkownicy również szukali:

...
...
...