Poprzednia

ⓘ Tymczasowa Komisja Rządząca




Tymczasowa Komisja Rządząca
                                     

ⓘ Tymczasowa Komisja Rządząca

Tymczasowa Komisja Rządząca - organ władzy wykonawczej na Litwie Środkowej.

Po pozorowanym buncie generała Lucjana Żeligowskiego i zajęciu obszaru Litwy Środkowej w dniu 12 października 1920 roku została powołana Tymczasowa Komisja Rządząca, która była organem wykonawczym nowo powstałego państwa.

W skład TKR weszli sygnatariusze odezwy "Do ludności Litwy Środkowej" z 9 października 1920, którzy podpisali ją obok generała: Witold Abramowicz, Leon Bobicki, Mieczysław Engiel, Jerzy Iwanowski, Wacław Iwanowski, Teofil Szopa, Aleksander Zasztowt Engiel i Szopa jako przedstawiciele Straży Kresowej.

W strukturze Tymczasowej Komisji Rządzącej 12 października 1920 Naczelny dowódca Wojsk Litwy Środkowej gen. Lucjan Żeligowski powołał członków TKR na stanowisko dyrektorów departamentów. Komisja składała się z 11 departamentów i prezesa, który jednocześnie był dyrektorem Departamentu Spraw Wewnętrznych Witold Abramowicz, a później Stefan Mokrzecki i Aleksander Meysztowicz. Do kompetencji prezesa TKR należało reprezentowanie TKR na zewnątrz, zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom oraz kierowanie biurem prezydialnym i wydziałem ustawodawczo-prawnym. Zastępcą prezesa był wiceprezes, który zastępował prezesa we wszystkich czynnościach związanych z funkcjonowaniem TKR. Dyrektorem Departamentu Pracy i Opieki Społecznej był Mieczysław Engiel.

Przy TKR powstały dwa urzędy pomocnicze:

  • Gabinet Prezesa TKR z dyrektorem gabinetu na czele zajmował się sprawami etatowych urzędników
  • Biuro Prezydialne wykonywało specjalne polecenia prezesa TKR

Do kompetencji TKR należało:

  • cała władza ustawodawcza
  • mianowanie i odwoływanie urzędników 3 i 4 klasy
  • wydawanie rozporządzeń i dekretów wykonawczych
  • nadzór nad administracją kraju
  • sporządzanie preliminarzy wydatków i dochodów

Obrady TKR odbywały się 2 razy w tygodniu z możliwością zwołanie posiedzeń nadzwyczajnych.

Tymczasowa Komisja Rządząca formalnie istniała do dnia 6 kwietnia 1922 roku, gdy polski Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o włączeniu Litwy Środkowej do Polski.