Poprzednia

ⓘ Magazynowanie
Magazynowanie
                                     

ⓘ Magazynowanie

Magazynowanie – czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Konieczność magazynowania wynika m.in. z faktu, że czas produkcji poszczególnych dóbr nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji. Różnice te są łagodzone przez odpowiednie gromadzenie zapasów w odpowiednich magazynach, w których oprócz gromadzenia towarów wykonywane są również inne zadania, jak np. ewidencjonowanie, kompletacja, komisjonowanie asortymentów, paczkowanie, czy też porcjowanie. Jest to działalność, w skład której wchodzą związane z przechowywaniem zapasów zadania ekonomiczne, środki oraz czynności techniczne i organizacyjne.

                                     

1. Efektywność gospodarki magazynowej

Racjonalne przechowywanie towarów powinno zapewnić uzyskanie najkorzystniejszych wyników przy określonych w danym czasie warunkach i ograniczeniach. W tym celu opracowuje się program magazynowania, jak również projektuje się rozmieszczenie magazynów w sieci dystrybucji i rozplanowanie poszczególnych obiektów. Należy przy tym uwzględnić m.in.:

 • cel magazynowania i wynikające z tego konieczne czynności magazynowe lub funkcje w obrocie towarowym
 • okres przydatności do wykorzystania materiału
 • odległość magazynu od dostawców i odbiorców
 • stan i wielkość posiadanego lub przewidywanego zaplecza magazynowego
 • forma własności magazynu własny, wynajmowany
 • długość okresu składowania
 • rodzaj przechowywanych towarów, ich właściwości fizyczno-chemiczne
 • koszty inwestycyjne i eksploatacyjne magazynowania
 • ilość towarów do przechowywania
 • przestrzeganie zasad i warunków przechowywania

Podstawowym kryterium oceny efektywności gospodarki magazynowej są jednostkowe koszty magazynowania efektywność, na których wysokość wpływają: wykorzystanie powierzchni pojemności składowej i urządzeń magazynowych oraz czynności magazynowe.

                                     

1.1. Efektywność gospodarki magazynowej Lokalizacja magazynów

Na efektywność gospodarki magazynowej wywiera wpływ także optymalizacja ilości i wielkości magazynów, ich rozplanowanie oraz ich lokalizacja przestrzenne rozmieszczenie w stosunku do producenta i odbiorcy, którą podzielić można na lokalizację ogólną i szczegółową.

Lokalizacja ogólna może dotyczyć zarówno surowców dostawców, jak i konsumentów i miejscowości, w której ma znajdować się magazyn:

 • magazyny wyrobów gotowych należy lokalizować w ośrodkach zapotrzebowania konsumpcyjnego, uwzględniając takie czynniki, jak np. asortyment towarów, gęstość sieci detalicznej i częstotliwość dokonywania zakupów.
 • surowce powinny być magazynowane w pobliżu ich produkcji i skupu

Przykładową metodą określania ogólnej lokalizacji jest metoda środka ciężkości.

Lokalizacja szczegółowa oznacza wybór konkretnego miejsca budowy działki w wybranej miejscowości. Działka ta winna spełniać następujące warunki decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu magazynu:

 • uzbrojenie terenu,
 • możliwość rozmieszczenia budynków w sposób zapewniający swobodny wjazd, dojazd, dostęp do rampy.
 • istnienie dróg dojazdowych zapewniających dogodny transport,
                                     

2. Przechowalnictwo żywności

Przechowalnictwo żywności polega na utrwalaniu albo konserwowaniu żywności zmierzającego do przedłużenia jego trwałości. Realizuje się to za pomocą metod fizycznych, chemicznych, biologicznych, niekonwencjonalnych oraz mieszanych. Problematyką przechowywania żywności zajmuje się technologia żywności.