Poprzednia

ⓘ Wskaźnik zyskowności brutto
                                     

ⓘ Wskaźnik zyskowności brutto

Zyskowność sprzedaży brutto – informuje, jaka jest zyskowność prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności przy uwzględnieniu wszystkich segmentów działalności: podstawowej operacyjnej, pozostałej operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej oraz zdarzeń nadzwyczajnych. Pokazuje zatem, co osiągnęło przedsiębiorstwo jako całość, tzn. o ile procent przychody były wyższe od kosztów.

Zyskowność brutto sprzedaży pokazuje, ile zysku straty przed opodatkowaniem wypracowują wszystkie przychody z działalności jednostki gospodarczej. Jest to wskaźnik stymulatywny, czyli im wyższy, tym lepiej, gdyż jednostka więcej zarabia.

Zyskowność sprzedaży brutto = zysk brutto przychody operacyjne + przychody finansowe + zyski nadzwyczajne, {\displaystyle {\text{Zyskowność sprzedaży brutto}}={\frac {\text{zysk brutto}}{\left{\text{przychody operacyjne}}+{\text{przychody finansowe}}+{\text{zyski nadzwyczajne}}\right}},}

gdzie przychody operacyjne to przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałe.