Poprzednia

ⓘ Kategoria:Wykładowcy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
                                               

Aleksander Blum

W 1939 ukończył historię na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W okresie II wojny światowej żołnierz 2 Dywizji Strzelców Pieszych. Wziął udział w obronie Francji w 1940, następnie internowany w Szwajcarii. Po uwolnieniu w 1941 przez trzy lata pełnił funkcję asystenta w katedrze historii średniowiecznej na Uniwersytecie we Fryburgu, obronił tam doktorat w zakresie literatury polskiej i rosyjskiej. Po 1945 roku pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, habilitował się i wykładał historię na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie PUNO. W latach 1956-1958 wykładał na Uniwersytecie Londyński ...

                                               

Jan Bobrowski

Uczył się w V Państwowym Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego we Lwowie. W 1941 został razem z rodziną zesłany na Syberię. Po ogłoszeniu amnestii w 1942 przedostał się do miejsca formowania Armii Andersa, został wcielony do 2 Korpusu Polskiego, z którym przeszedł szlak bojowy przez Bliski Wschód, walczył pod Monte Cassino. Od 1945 kontynuował przerwaną edukację w liceum w Alessano, w 1945 zdał maturę i wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Battersea College of Technology. W 1952 uzyskał tytuł Bachelor Science, a następnie przez dziesięć lat ...

                                               

Lucjan Bratz

Studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej, w 1912 obronił pracę doktorską. W Wojsku Polskim pełnił służbę jako urzędnik wojskowy VIII rangi. Z dniem 1 marca 1924 roku został przemianowany na oficera zawodowego w stopniu majora ze starszeństwem z 1 grudnia 1920 roku i 2. lokatą w korpusie oficerów uzbrojenia. We wrześniu 1924 roku został przydzielony ze Zbrojowni nr 2 do Instytutu Badawczego Broni Chemicznej na stanowisko kierownika pracowni specjalnej, pozostając nadal oficerem nadetatowym Okręgowego Zakładu Uzbrojenia Nr I. Następnie pełnił służbę w Wojskowym Instytucie Gazo ...

                                               

Czesław Chowaniec

Był synem Stanisława 1862-1910, właściciel drukarni w Stanisławowie i Sabiny oraz bratem Tadeusza, Wacława. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat w 1925. Od 1931 pracował w bibliotece Polskiej w Paryżu, od 1933 kustosz, od 1956 kierownik, od 1964 dyrektor. Od 1935 wykładowca w Centre dEtudes Polonaises de Paris przy bibliotece Polskiej. Wykładał też w Sekcji Polskiej w Centre dEtudes Slaves. Był sekretarzem generalnym Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

                                               

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

W 1982 ukończyła studia z zakresu bibliologii i informacji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Doktoryzowała się w 2000 na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w oparciu o pracę pt. Problemy kultury i literatury na łamach "Bluszczu” w latach 1918–1939, której promotorem był prof. Jerzy Jarowiecki. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2009 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy zatytułowanej Londyński "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta codzienna jako ś ...

                                               

Maja Elżbieta Cybulska

Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską o Opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza obroniła na Uniwersytecie Warszawskim w 1969 r. W latach 1969–72 była na stypendium naukowym w Oxfordzie. Od 1972 r. mieszka w Londynie. W 1972 r. związała się z Biblioteką Polską w Londynie, gdzie między innymi gromadziła materiały do Bibliography of Books in Polish or Relating to Poland. Od 1974 r. współpracowała z londyńskimi "Wiadomościami”, gdzie obok recenzji i szkiców o literaturze polskiej i angielskiej prowadziła działy Na półkach z książkami, 40 lat temu, a od 1978 r. ...