Poprzednia

ⓘ Puszcza Sandomierska
Puszcza Sandomierska
                                     

ⓘ Puszcza Sandomierska

Puszcza Sandomierska – zwarty kompleks leśny ciągnący się południkowo na terenie Kotliny Sandomierskiej. W okresie średniowiecza była to naturalna granica pomiędzy Polską a księstwami ruskimi. Puszcza Sandomierska jest ważnym ekosystemem Polski południowo-wschodniej. Obecnie znaczna część znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005.

                                     

1. Geografia

Duży kompleks leśny rozciągający się od Tarnobrzega na północy po Rzeszów na południu. Przeważają gleby bielicowe. Przez puszczę przepływa rzeka Łęg, mająca także źródła na terenie puszczy. Rzeka ta jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. W rejonie Budy Stalowskiej znajduje się duży kompleks znaturalizowanych stawów rybnych. Teren puszczy jest stosunkowo dobrze nawadniany, o czym świadczy duży udział olchy w drzewostanie – drzewa preferującego podmokłe tereny. Historyczne, zauważalne jeszcze, krańce Puszczy Sandomierskiej znajdują się zarówno pod Lwowem, jak i pod Krakowem, co wskazuje, że była to jedna z naszych największych puszcz. Do tej pory jest to jeden z większych zwartych i niezbadanych polskich kompleksów leśnych; z tego powodu brany jest pod uwagę jako potencjalny teren reintrodukcji wymarłych bądź ustępujących gatunków zwierząt, preferujących duże powierzchnie leśne, leśno-polne i łąkowe.

                                     

2. Flora

Drzewa

Podstawowym gatunkiem jest sosna zwyczajna i dąb szypułkowy. Domieszkę stanowią: olcha czarna, brzoza, świerk, klon, jesion i jarzębina.

Krzewy

czeremcha, leszczyna, jałowiec, trzmielina europejska i trzmielina brodawkowata. Z chronionych – wawrzynek wilczełyko i wawrzynek główkowaty, jedna z najrzadszych roślin w Polsce.

Runo

  • fiołki: fiołek Rivina, fiołek błotny, fiołek bagienny, fiołek leśny, fiołek psi, kopytnik pospolity;
  • borówki: brusznica, czernica, bagienna, żurawina błotna;
  • widłaki: widłak spłaszczony, widłak goździsty;
  • rosiczki: rosiczka okrągłolistna, rosiczka wąskolistna.
                                     

3. Fauna

  • ssaki: na terenie puszczy występują sarny, jelenie, daniele, dziki, zające, jeże, krety, a z drapieżników: lisy, kuny i borsuki,okresowo wilki, łosie;
  • gady ; zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, jaszczurka żyworódka;
  • owady: modliszka, paź królowej, pasyn lucylla, skalnik statilinus, niepylak mnemozyna, osadnik wielkooki, czerwończyk fioletek, trajkotka czerwona, nadobnik włoski.
  • pajęczaki: strojniś nadobny, poskocz krasny, tygrzyk paskowany
  • płazy: rzekotka, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, traszka zwyczajna, żaba trawna, ropucha szara, ropucha zielona, ropucha paskówka;
  • ptaki: dudek, bażanty, zięby, drozdy, kosy i inne gatunki leśnych ptaszków; z większych rzadkości ornitologicznych spotykane są: orlik krzykliwy, bocian czarny, bielik oraz kraska – ptak skrajnie zagrożony wyginięciem; teren stawów zamieszkują: błotniaki stawowe, bąki, kaczki krzyżówki, głowienki, łyski, perkozy dwuczube, czajki, sieweczki rzeczne, łabędzie nieme, gąsiorki i pliszki siwe;