Poprzednia

ⓘ Potencjał strategiczny
                                     

ⓘ Potencjał strategiczny

Potencjał strategiczny to w organizacji odpowiednio dobrane zasoby, umiejętności i zdolności organizacji. To podstawa kreowania przewagi konkurencyjnej. Wyróżnia się analizę potencjału zasobów i konkurentów.

Analiza zasobów najczęściej jest wykonywana dwoma sposobami:

  • tworzenie wartości dodanej i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej.
  • szczegółowe badanie zasobów i wskazywanie tych, które pozwalają organizacji konkurować,

Analizę konkurentów przeprowadza się analogicznie. Skutkiem tych działań jest zderzenie profilu zdolności konkurencyjnej danej organizacji ze zdolnościami konkurentów.

Metody badania potencjału strategicznego to m.in.:

  • bilans strategiczny przedsiębiorstwa,
  • analiza cyklu życia,
  • analiza kluczowych czynników sukcesu.
  • metoda łańcucha wartości M. E. Portera,
  • kompleksowa kwalifikacja działalności firmy,
  • punktowa ocena czynników wewnętrznych,