Poprzednia

ⓘ Kontrola techniczna
                                     

ⓘ Kontrola techniczna

Kontrola techniczna - zespół operacji służący do eliminowania wyrobów, zespołów, części i materiałów nie odpowiadających ustalonym normom.

W zakładzie produkcyjnym kontrola techniczna przybiera formę sterowania jakością, która polega na czuwaniu nad: przygotowaniem procesu technologicznego, jakością wydawanych do produkcji materiałów, stanem środków produkcji obrabiarek i oprzyrządowania, przebiegiem procesu, jednolitością oraz stanem przyrządów pomiarowych. Zadaniem kontroli technicznej jest też analiza braków i reklamacji. w zależności od miejsca kontroli technicznej w procesie technologicznym dzieli się ją na kontrolę materiałów wyjściowych, międzyoperacyjną i ostateczną końcową.

Rodzaje:

  • bierna - przeprowadzająca pomiar po zakończeniu określonej operacji i stwierdzająca jedynie jej wynik
  • czynna - odbywa się w czasie trwania operacji i może wpływać na jej wynik, zapobiegając powstawaniu braków

Zależnie od zakresu kontrola techniczna może być 100-procentowa lub wyrywkowa jej odmianą jest k.t statystyczna- polegająca na losowym wybraniu próbki badanych elementów i ocenie całej partii na podstawie zbadanej próbki.

Sprzęt: Rodzaj sprzętu, którym posługuje się kontrola techniczna, zależy od stopnia seryjności produkcji;

  • w produkcji jednostkowej jest stosowany wyłącznie sprzęt kontrolny uniwersalny,
  • w produkcji masowej głównie specjalny, często zautomatyzowany

W przebiegu procesów technologicznych coraz częściej stosuje się kontrolę automatyczną