Poprzednia

ⓘ Klauzule stabilizacyjne
                                     

ⓘ Klauzule stabilizacyjne

Klauzule stabilizacyjne – klauzule zawierane w umowach między państwami a zagranicznymi inwestorami, które dotyczą zmian w prawie państwa w czasie trwania danej inwestycji. Dla przedsiębiorstw stanowią one zabezpieczenie, że państwo, w którym lokowana jest inwestycja nie dokona zmian w prawie, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na tę inwestycję.

                                     

1. Rodzaje klauzul

  • Klauzule równowagi ekonomicznej economic equilibrium clauses – nakładają na państwo obowiązek finansowej rekompensaty zagranicznemu inwestorowi np. poprzez odszkodowanie lub ulgi potencjalnych / rzeczywistych strat, które mogą wyniknąć z wprowadzenia zmian w prawie, które są niekorzystne dla prowadzonych inwestycji.
  • Klauzule hybrydowe hybryd clauses – stanowią kombinację klauzul zamrażających i klauzul równowagi ekonomicznej. Mechanizmy zastosowane w ramach klauzul hybrydowych np. brak objęcia inwestycji nowymi przepisami lub finansowa rekompensata są uzależnione od sytuacji, w której znalazł się zagraniczny inwestor.
  • Klauzule zamrażające freezing clauses – zakazują zmian w prawie danego państwa w czasie trwania i w zakresie prowadzonej inwestycji. Jeżeli dane państwo dokona zmian w prawie, które mogą okazać się niekorzystne dla inwestycji, to nie jest ona objęta tymi zmianami.