Poprzednia

ⓘ Jan Baranowski (wojewoda sieradzki)
Jan Baranowski (wojewoda sieradzki)
                                     

ⓘ Jan Baranowski (wojewoda sieradzki)

Jan Baranowski herbu Jastrzębiec – wojewoda sieradzki w latach 1624-1632, kasztelan małogoski w latach 1619-1624, starosta przedborski, starosta czorsztyński, starosta nowokorczyński w latach 1624-1634, posiadacz dzierżawy Przasnysz w 1617 roku.

Studiował w Monachium w 1602 roku i Braniewie.

Jako senator wziął udział w sejmach: 1626 I, 1626 II, 1627, 1628, 1632 III.

                                     

1. Rodzina

Pochodził z rodziny Baranowskich z Baranowa w powiecie kruszwickim pieczętującej się herbem Jastrzębiec. Był synem Macieja Baranowskiego, kasztelana biechowskiego. Jego stryjem był Wojciech Baranowski, prymas Polski. Miał braci Albrychta Olbrychta i Macieja.

                                     

2. Kariera

  • Zmarł w roku 1634. W kościele św. Katarzyny w Iwanowicach, w pobliżu chóru znajduje się płyta z ciemnego marmuru, która przedstawia rycerza w zbroi. Wyryty napis głosi, że jest to nagrobek Jana Baranowskiego, wojewody sieradzkiego.
  • 1626-1629 – w czasie wojny polsko-szwedzkiej wystawił dwie chorągwie, chorągiew husarską i chorągiew kozacką,
  • 1615-1616 – był starostą czorsztyńskim
  • 1632 – w czasie interregnum, po śmierci Zygmunta III Wazy wystąpił na sejmiku w Szadku z projektem wybrania na króla Polski cudzoziemca, przez co ściągnął na siebie oburzenie szlachty, był elektorem Władysława IV Wazy z województwa sieradzkiego w 1632 roku.
  • 1624 – został wojewodą sieradzkim i nabył za konsensem królewskim starostwo nowokorczyńskie od Jana Gratusa Tarnowskiego zm. 1626. Jako wojewoda sieradzki brał pilny udział w sejmikach sieradzkich w latach 1626 i 1627. Trzykrotnie zostaje naznaczony przez sejm na komisarza w celu uspokojenia zatargów granicznych od strony Śląska.
  • 3 października 1619 - został mianowany kasztelanem małogoskim i urząd ten pełnił do roku 1624,
  • 1621 – po klęsce pod Cecorą a przed wyprawą chocimską ruszył z wojskiem wystawionym przez województwo sandomierskie pod Lwów, gdzie stanął dopiero w październiku,
  • w latach 1610-1632 – sprawował urząd starosty przedborskiego,

Jan Baranowski był kolatorem kościoła w Żeleźnicy.

Z małżeństwa z Marianną Pieniążkówną z Krużlowej, dziedziczką na Marcinkowicach pozostawił trzech synów: Stanisława, Wojciecha i Macieja.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...