Poprzednia

ⓘ Ekologistyka
                                     

ⓘ Ekologistyka

Ekologistyka to wszystkie badania i działania związane z realizacją rozwiązań optymalnych w zakresie zbiórki, gromadzenia, usuwania i kierowania do utylizacji lub nieuciążliwej dla środowiska i społeczeństwa likwidacji odpadów różnych rodzajów.

Termin powstał w wyniku wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństw. W świetle pojęcia kosztów zewnętrznych łańcuchów dostaw o działaniu ekologistycznym można mówić, jeżeli w szukaniu optymalnych rozwiązań uwzględniany jest szeroki rachunek ekonomicznych endo- i egzogenicznych, bezpośrednich i pośrednich oddziaływań procesów biznesowych będących wytworem antroposytemu na środowisko naturalne.

                                     

1. Ekologistyka jako zintegrowany proces

Ekologistyka jest terminem opisującym zintegrowany proces, który:

  • umożliwia podejmowanie technicznych i menadżerskich decyzji w kierunku minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania na środowisko.
  • zapewnia zdolność unieszkodliwiania oraz recykling tego typu materiału według przyjętych zasad technicznych i procesowych, spełniających wymogi normalizacyjne i prawne ochrony środowiska,
  • opiera się na koncepcji zarządzania przepływami materiałów odpadowych, oraz sprzężonych z nimi informacjami,
                                     

2. Zakres ekologistyki

Zakres ekologistyki jest stosunkowo szeroki. Obejmuje on:

  • organizację segregowanej zbiórki odpadów,
  • edukację społeczeństwa w sprawach ekorozwoju,
  • dostarczenie wywożonych odpadów do zakładów utylizacyjnych,
  • regularne usuwanie zebranych odpadów,
  • lokowanie na wysypiskach odpadów nie nadających się do utylizacji,
  • specjalne traktowanie odpadów niebezpiecznych.