Poprzednia

ⓘ Dzielnice Piekar Śląskich
                                     

ⓘ Dzielnice Piekar Śląskich

W wyniku reformy administracyjnej z 1975 roku w skład miasta wchodzą następujące dzielnice:

 • W obrębie Piekar Śląskich od roku 1975. W Kozłowej Górze znajduje się kościół parafialny pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 1937 roku, według projektu prof. arch. Affy z Katowic, przy ul. Powstańców Śląskich. Jednym z zabytków jest kaplica pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z roku 1907 przy ul. Powstańców Śląskich. W pobliżu cmentarza przy ul. Pokoju, natrafiono na ślad osadnictwa z okresu wpływów rzymskich.
 • Kozłowa Góra
 • Centrum
 • W skład Centrum wchodzą Piekary oraz Osiedle Wieczorka i Józefka. W tej dzielnicy miasta znajduje się Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich w skład którego wchodzą Bazylika NMP i św. Bartłomieja - kościół neoromański zbudowany według projektu architekta Grotschla w 1849 roku. W skład zespołu kościelnego wchodzą: kościół, cztery kaplice, na środku mur otaczający kościół z rzeźbami 11 apostołów. Do Sanktuarium wchodzi Kalwaria Piekarska z 1896 roku, czyli: kościół neogotycki p. w. Zmartwychwstania Pańskiego według projektu Kapackiego oraz wiele obiektów sakralnych W Centrum znajduje się część Zakładu Górniczego Piekary - dawna Kopalnia Węgla Kamiennego Julian.
 • Szarlej
 • W Szarleju prawdopodobnie w XIV wieku istniała już osada górnicza. Z zabytków jest tu Kaplica neogotycka Matki Boskiej Maria Hilf z 1905 roku, przy granicy z Bytomiem. Funkcjonuje tu Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, nazywany "Urazówką", jeden z najlepszych ośrodków w kraju z 1912 roku. Przez dzielnicę przepływa rzeka Szarlejka. Na terenie Szarleja odkryto osadę z okresu wpływów rzymskich, przy ul. kard. S. Wyszyńskiego.
 • Brzozowice zostały włączone do Piekar Śląskich w 1975 roku. Istniała tu kiedyś kopalnia "Brzozowice”, własność S.A. "Giesche” i wydobywała galman, blendę i rudę ołowiu. W 1912 roku utworzono w Brzozowicach chór "Polonia”. W dzielnicy są pozostałości huty "Krystyn” 1927-1990 oraz Pomnik ku czci poległych w latach 1939-1945 Park Trzech Bohaterów.
 • Brzozowice
 • W granicach miasta Piekary Śląskie od roku 1975. Do Kamienia należą dwa osiedla mieszkaniowe: "Powstańców Śląskich” i "Andaluzja” zbudowane w 2.połowie XX wieku. Pierwsza wzmianka o istnieniu osady Kamień pochodzi z 1277 roku, gdy utworzono parafię rzymskokatolicką św. Apostołów Piotra i Pawła, odłączając ją od parafii św. Małgorzaty w Bytomiu. Obecna świątynia została zbudowana w 1899 roku, według projektu Ludwika Schneidera. W kruchcie kościoła tablica pamiątkowa z okazji 655 rocznicy śmierci bp. Nankera. W latach 1908-1911 zbudowano KWK Andaluzja, która została włączona w Zakład Górniczy Piekary.
 • Kamień
 • Brzeziny włączono do Piekar Śląskich w 1975 roku. W dzielnicy znajduje się zabytkowy kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa według projektu Ludwika Schneidera z 1915 roku. Są też tu zabudowania przemysłowe dawnej huty KGH "Orzeł Biały” z wieku XIX. Na terenie Brzezin Śląskich znajdowało się jedno stanowisko, które wskazywało na ślady osadnictwa ze średniowiecza.
 • Brzeziny Śląskie
 • Dąbrówka Wielka
 • W skład miasta wchodzi od 1975 roku. Najstarsze ślady pobytu człowieka na tym terenie pochodzą z neolitu 4000-1800 lat p.n.e. Dąbrówka jako wieś istniała już od XIII wieku. Pierwsza historyczna wzmianka o tej osadzie pochodzi z 4 października 1277 roku. Już w XIV wieku na terenie Dąbrówki prowadzono eksploatacje rud srebra i ołowiu, a w wieku XIX powstały kopalnie rud żelaza i cynku. Zabudowania przemysłowe Kopalni Rozalia z XIX wieku zachowały się do czasów obecnych i stanowią zabytek techniki. W dzielnicy jest też kościół neoromański - Parafia Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, została przebudowana według projektu Ludwika Schneidera w latach 1902 - 1904.

Użytkownicy również szukali:

dzielnice piekar śląskich, mapa piekary śląskie z ulicami, piekary śląskie dojazd, piekary śląskie mapa geoportal,

...
...
...