Poprzednia

ⓘ Franchising internetowy
                                     

ⓘ Franchising internetowy

Franchising internetowy – model współpracy biznesowej, wykorzystywany w działalności ecommerce. Podobnie, jak w przypadku tradycyjnego franchisingu, model ten zakłada pełne wsparcie ze strony franczyzodawcy dla franczyzobiorcy, na zasadzie ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi podmiotami, tzn.:

  • Dostarczenie produktów/usług do franczyzobiorcy.
  • Możliwość wykorzystania marki franczyzodawcy przez franczyzobiorcę.
  • Wsparcie i wzajemna współpraca podmiotów w promocji produktów/usług.
                                     

1. Różnice między franchisingiem tradycyjnym a internetowym

W odróżnieniu od tradycyjnego franchisingu, pojęcie internetowy franchising charakteryzuje się dodatkowo następującymi elementami:

  • Franczyzodawca nie pobiera z tytułu franczyzy żadnych opłat licencyjnych od franczyzobiorcy – z faktu zaistnienia współpracy franczyzobiorca nie ponosi żadnych kosztów.
  • Franczyzodawca umożliwia franczyzobiorcy wsparcie własnej działalności marką sieciową bez konieczności rezygnacji z marki własnej.
  • Warunki współpracy opierają się na podziale zysków od sprzedaży.

W przypadku współpracy w tym modelu biznesowym, franczyzobiorca otrzymuje pełne wsparcie, know-how, możliwość nie obowiązek posługiwania się główna marką, narzędzia do promocji własnego biznesu oraz produkty/usługi, które może oferować.

Internetowy franchising ma formę bardziej dobrowolną stowarzyszeniową niż forma tradycyjna, bowiem brak w nim opłat z tytułu współpracy. Nie ma w nim również obowiązku posiadania osobnej działalności gospodarczej – zakłada możliwość współpracy firmy – franczyzodawcy z franczyzobiorcą będącym osoba fizyczną, zatem ma charakter bardziej otwarty.

                                     

2. Przebieg współpracy w ramach franchisingu internetowego

Zazwyczaj ten model współpracy realizowany jest w następującym schemacie:

  • Firma – Franczyzodawca zapewnia franczyzobiorcy szkolenia i know-how na temat zoptymalizowania jego działalności przez cały czas trwania współpracy.
  • Franczyzobiorcy zostaje udostępniona możliwość korzystania z bazy produktowej/usługowej franczyzobiorcy.
  • Franczyzobiorca otrzymuje dostęp do narzędzi ułatwiających działalność oraz wsparcie techniczne i merytoryczne na etapie wdrażania rozwiązań i optymalnego wykorzystania dostępnych narzędzi.
  • Franczyzobiorca zgłasza chęć współpracy firmie – franczyzodawcy.

Na każdym kroku franczyzobiorca otrzymuje niezbędna pomoc i wsparcie, nie ponosząc w zamian żadnych kosztów na rzecz firmy – franczyzodawcy.