Poprzednia

ⓘ Cele systemowe
                                     

ⓘ Cele systemowe

Cele systemowe polityki gospodarczej to dążenia jej podmiotów do ustanowienia lub zmiany określonych elementów i rozwiązań systemu gospodarczego. Mogą dotyczyć zarówno układu organizacyjnego gospodarki, jak i układu regulacji.

W sferze układu organizacyjnego celami systemowymi są dążenia do: powoływania określonych publicznych podmiotów systemu gospodarczego, zmiany struktury własnościowej w gospodarce oraz zmiany zakresu centralnych decyzji przedmiotowych.

W sferze układu regulacji polityka gospodarcza może natomiast zmierzać do realizacji systemu finansowego, zmiany zakresu centralnych parametrów regulacyjnych, zmiany reguł systemu pobudzania i zasilania podmiotów systemu gospodarczego.

Cele systemowe mają zastosowania zawsze wtedy, kiedy w gospodarce pojawiają się czynniki hamujące jej rozwój, a organy polityki gospodarczej nie dostrzegają przyczyn tego, tkwiących w mankamentach systemu gospodarczego. Zatem w państwach, w których system gospodarczy dobrze funkcjonuje cele systemowe mogą się nie pojawiać w ogóle lub dotyczyć spraw zupełnie marginalnych. Do makroekonomicznych celów polityki gospodarczej zalicza się z reguły cztery podstawowe rodzaje celów:

 • cele systemowe
 • cele stabilizacyjne
 • cele redystrybucyjne
 • cele strukturalne
                                     
 • oraz w organizacjach młodzieżowych. Ujmując proces wychowania w układzie systemowym i instytucjonalnym metodyka wychowania ma na celu podniesienie poziomu
 • krytycznych aktywne włączenie pracowników w proces zmian. 1. Makrosystemowe systemowe strukturalne programowe 2. Mikrosystemowe innowacje modyfikacje usprawnienia
 • stosowane klasyfikacje klastrów, to podział na klastry: aplikacyjne i systemowe typu Single System Image SSI i pozostałe grid komputerowy TOP500 Krajowy
 • więźniowie uzależnieni od narkotyków skrzydło E cele pierwszej nocy, cele okresu wstępnego, cele kar wewnętrznych Przy więzieniu działa niewielkie muzeum
 • następnej kolejności poziomu wykorzystania dostępnych zasobów, podejście systemowe według którego efektywność to umiejętność pokonywania przez organizację
 • realizację tego programu została przeznaczona kwota w wysokości 4 419, 3 mln euro. Cele tematyczne: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Wspieranie włączenia
 • moc zbioru A to moc zbioru A. W wielu językach skryptowych powłok systemowych językach programowania np. Python i plikach konfiguracyjnych określa
 • następujące metody: analizy systemowej porównawcze decyzyjna behawioralne ilościowe statystyczne empiryczne. Metoda analizy systemowej rozwinęła się zwłaszcza

Użytkownicy również szukali:

systemowe ujęcie firmy,

...
...
...