Poprzednia

ⓘ Efekt akcyzowy
                                     

ⓘ Efekt akcyzowy

Efekt akcyzowy - podwyższenie ceny danego produktu w stosunku do innych dóbr, spowodowane zmianą relacji podatkowych między dobrami. Wprowadzenie opodatkowania lub podniesienie stawki opodatkowania wybranego dobra może doprowadzić do wzrostu ceny tego dobra, a przez to w określonych sytuacjach wpłynąć na ograniczenie popytu na to dobro.