Poprzednia

ⓘ Kategoria:Ergonomia
                                               

Ergonomia

Ergonomia – nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska oraz warunków pracy do anatomicznych i psychofizycznych możliwości człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona była jak najefektywniej i przy możliwie niskim koszcie biologicznym, co uzyskuje się m.in. poprzez eliminację źródeł chorób zawodowych. Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin naukowych jak: psychologia pracy, socjologia pracy, fizjologia ...

                                               

Atestacja pracy

Atestacja pracy to ocena przydatności eksploatacyjnej i ergonomicznej stanowiska pracy. W tej atestacji podlega ocenie poziom wyposażenia danego stanowiska, technologiczny i organizacyjny oraz warunki ekonomiczne i pracy oraz zabezpieczenie bhp. Przy atestacji pracy są uwzględnione czynniki: fizyczne warunki pracy bezpieczeństwo i higienę proces technologiczny, mechanizację produkcji i pracy podział pracy, kooperację i stopień znormalizowania pracy. zastosowane oprzyrządowanie, obsługę stanowiska pracy Atestacja pracy powinna stwierdzić: konieczność dokonania postulowanych zmian przydatnoś ...

                                               

Ekonomika ruchów elementarnych

Ekonomika ruchów elementarnych – zasada kształtowania optymalnej metody pracy wykonywanej przez człowieka z perspektywy sekwencji ruchów elementarnych niezbędnych do wykonania zadania. Standaryzacja metod pracy zgodnych z zasadami ekonomiki ruchów elementarnych ukierunkowana jest na wykonanie zadania jak najmniejszą ilością ruchów jak najmniej czasochłonnych wykonywanych równocześnie obydwiema rękami. Połączenie zasady ekonomiki ruchów elementarnych z zasadami Lean Manufacturing pozwala w procesie optymalizacji i standaryzacji metod pracy na bardziej precyzyjne zdefiniowanie czynności doda ...

                                               

Frank Bunker Gilbreth

Frank Bunker Gilbreth – pionier inżynierii humanistycznej. Koncentrował się na mechanice pracy, zwiększaniu wydajności pracy poprzez odpowiednie zorganizowanie miejsca, w którym się pracuje.

                                               

Wojciech Jastrzębowski (przyrodnik)

Wojciech Bogumił Jastrzębowski – polski przyrodnik, pedagog i krajoznawca, profesor botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na Marymoncie koło Warszawy. Jeden z głównych twórców ergonomii.

                                               

Klękosiad

Klękosiad – forma krzesła ergonomicznego. Składa się zwykle z siedziska oraz części stanowiącej podparcie dla kolan lub goleni. Budowa klękosiadu pozwala zwykle na regulację jego wysokości poprzez zmianę kąta pomiędzy siedziskiem i podparciem. Za główną zaletę klękosiadu uważa się wymuszenie na użytkowniku pozycji wyprostowanej, korzystnej zdrowotnie oraz istotnej z punktu widzenia ergonomii pracy. Klękosiad w języku handlowym często występuje pod nazwą taboret-klęcznik. Inne określenia to: klęcznik komputerowy, klęcznik biurowy.