Poprzednia

ⓘ Kategoria:Złoty
                                               

Banknoty Banku Polskiego (1919–1936)

Banknoty Banku Polskiego – banknoty Banku Polskiego denominowane w złotych, emitowane z datami od 28 lutego 1919, do 11 listopada 1936 r., będące w obiegu od 28 kwietnia 1924 r. w II Rzeczypospolitej, w niektórych przypadkach również w pierwszym roku Generalnego Gubernatorstwa, ostatecznie wycofane 31 maja 1940 r.

                                               

Bilety zdawkowe Ministerstwa Skarbu

Bilety zdawkowe Ministerstwa Skarbu – pieniądze papierowe tymczasowo zastępujące w obiegu monety, emitowane przez skarb państwa lub w jego imieniu przez bank, wykorzystywane w II Rzeczypospolitej w pierwszych latach po wprowadzeniu 28 kwietnia 1924 r. reformy walutowej Władysława Grabskiego.

                                               

Bilety państwowe Ministerstwa Skarbu

Bilety państwowe Ministerstwa Skarbu – papierowe znaki pieniężne funkcjonujące na zasadach banknotów, emitowane przez Ministerstwo Skarbu w latach 1926 oraz 1938, wprowadzane do obiegu pieniężnego równolegle z banknotami Banku Polskiego.

                                               

Banknoty Banku Polskiego na emigracji

Banknoty Banku Polskiego na emigracji – dwie emisje banknotów przygotowane w latach 1940–1942 przez Bank Polski na emigracji z przeznaczeniem do obiegu krajowego po zakończeniu wojny i planowanym ponownym przeniesieniu siedziby banku do Polski.

                                               

Banknoty Banku Emisyjnego w Polsce

Banknoty Banku Emisyjnego w Polsce – banknoty emitowane w okresie Generalnego Gubernatorstwa przez Bank Emisyjny w Polsce w dwóch seriach – z 1940 i 1941 r.

                                               

Banknoty Narodowego Banku Polskiego (1944–1947)

Banknoty Narodowego Banku Polskiego – banknoty Narodowego Banku Polskiego denominowane w złotych i w jednym przypadku w groszach, wypuszczane w emisjach z datami od 1944, do 15 lipca 1947 r., będące w obiegu od 27 sierpnia 1944 r., do 8 listopada 1950 r., w ramach wprowadzonego w Polsce po II wojnie światowej systemu monetarnego, zmienionego z dniem 30 października 1950 r. W ramach pierwszego po II wojnie światowej polskiego systemu monetarnego w obiegu pojawiły się 23 różne banknoty sygnowane przez Narodowy Bank Polski, w 10 nominałach. Tak częste emisje były konsekwencją zarówno walki z ...