Poprzednia

ⓘ Kurów (Bochnia)
Kurów (Bochnia)
                                     

ⓘ Kurów (Bochnia)

Kurów - osiedle Bochni położone w południowo-wschodniej części miasta.

Jest jedną z 14 jednostek pomocniczych Bochni. Do 1973 roku była to osobna wieś.

                                     

1. Położenie

Osiedle położone jest w południowo-wschodniej części miasta i sąsiaduje z:

  • od północy: osiedlem Krzęczków-Łychów, osiedlem św. Jana-Murowianka, osiedlem Uzbornia
  • od zachodu: osiedlem Dołuszyce.
  • od wschodu: Brzeźnicą
  • od południa: Kopalinami, Wiśniczem Małym
                                     

2. Nazwa

Nie wiadomo do końca skąd wzięła się nazwa Kurów. Bardzo prawdopodobne, że pochodzi ona od słowa kur. Niekoniecznie może chodzić tu o kurę domową, ale o żyjące w tym miejscu dzikie kuropatwy, wyglądem przypominające kury.

                                     

3. Historia

Początki Kurowa jako osady wiejskiej, sięgają XIII wieku, a pierwsze spisane dokumenty pochodzą z 1308 i 1311 roku, gdzie jako właściciela wsi, wymienia się w nich rycerza noszącego imię Siestrzemił. Po nim około roku 1370, wieś przypadła najpewniej drogą spadku rycerzowi Klemensowi – kasztelanowi żarnowskiemu, który od jej nazwy przybrał nazwisko Kurowski. Zachowane dokumenty świadczą, że w roku 1392, występuje ów rycerz jako właściciel Kurowa. Po jego śmierci, synowie rzadko przebywali w tym miejscu. Ostatecznie po śmierci Piotra, syna Klemensa, wieś przeszła w ręce Pileckich. Przed rokiem 1507, władza nad wsią spoczęła na rękach Stanisława Kmity. Odtąd Kurów był pod władzą kolejnych właścicieli Zamku w Wiśniczu. Zachowane w miejscowym nazewnictwie do dnia dzisiejszego nazwy terenowe, związane z dawnymi właścicielami wsi jak: kokoci zamek, czy też gródek, świadczą o istotnej roli, jaką niegdyś odgrywała ta miejscowość położona przy ważnym szlaku komunikacyjnym, prowadzącym z Węgier do Krakowa i na północ kraju.

Użytkownicy również szukali:

bzk bochnia linia nr 9,

...
...
...