Poprzednia

ⓘ Stanisław Fabisz
                                     

ⓘ Stanisław Fabisz

Stanisław Fabisz, polski duchowny katolicki, proboszcz w Boruszynie, doktor teologii.

Był synem Franciszka, nauczyciela gimnazjum realnego im. Bergera w Poznaniu, i Julii z Szulców. W 1875 ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu; na studia teologiczne i filozoficzne wyjechał do Innsbrucku, tam też 28 lipca 1878 został wyświęcony na księdza. Za zgodą metropolity gnieźnieńskiego i poznańskiego Mieczysława Ledóchowskiego, przebywającego w tym czasie na wygnaniu w Rzymie, kontynuował naukę w Würzburgu i w 1879 obronił rozprawę doktorską Quidnam Poloni gesserint adversum schismam occidentalem Synodumque Constantiensem et Basileensem.

W 1879 powrócił do Wielkopolski, objętej w tym czasie polityką Kulturkampfu, i początkowo pracował jako tajny misjonarz w Chobienicach koło Zbąszynia. Rok później został przeniesiony do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie wykonywał obowiązki wikariusza i katechety miejscowego gimnazjum. W kwietniu 1889 został proboszczem w Boruszynie. Udzielał się społecznie, już w listopadzie 1889 przy współpracy z Maksymilianem Jackowskim zakładając w Boruszynie Kółko Rolniczo-Włościańskie; do końca życia pełnił funkcję prezesa tego koła. Należał także od 1880 do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W maju 1891 głosił mowę na pogrzebie znanego działacza społecznego i proboszcza w Ostrowie Wielkopolskim, ks. Augustyna Szamarzewskiego.

Zmarł 19 grudnia 1894 w Boruszynie po wieloletniej chorobie serca. Pochowany został przy miejscowym kościele. Jego młodszy brat Kazimierz 1858–1915 był również księdzem, działaczem narodowym i społecznym.

                                     
  • Franciszek Bażyński ks. Bogdan Częsz ks. Stanisław Dudziński ks. Franciszek Dziasek ks. Paweł Władysław Fabisz ks. dr Tadeusz Karkosz ks. prof. Janusz
  • slawista Robert Enger, doktor, hellenista, pierwszy dyrektor Władysław Paweł Fabisz ksiądz, historyk Kościoła katolickiego Israel Meir Freimann, doktor, filozof
  • Warszawa: MON, 1988, s. 72, ISBN 83 - 11 - 07627 - 8, OCLC 749596041 . Dariusz Fabisz Generał Lucjan Żeligowski 1865 1947. Działalność wojskowa i polityczna
  • przedsiębiorstwa rodzinne typu cegielnie. Na ul. Kościelnej 29 powstaje firma Braci Fabisz zajmująca się hurtem kawy i herbaty oraz również paleniem kawy. Interes
  • Dopphard Dressler Dreslar Duran, Ek Eck Englot Engelhard Eschenrath, Fabisz Fabisch Fajks Foks Fuchs Falger, Fichner, Flejszar Fleischer Flossnitzer