Poprzednia

ⓘ Twierdzenia Tissota
                                     

ⓘ Twierdzenia Tissota

Twierdzenia Tissota - twierdzenia teorii zniekształceń odwzorowawczych sformułowane przez francuskiego kartografa Nicolas Auguste Tissota.

Twierdzenie I dot. siatek ortogonalnych - w dowolnym odwzorowaniu jednej powierzchni na drugą istnieje zawsze przynajmniej jedna jeśli jest to powierzchnia regularna albo tylko jedna jeśli jest to powierzchnia nieregularna siatka ortogonalna kiedy południki z równoleżnikami tworzą kąty proste na powierzchni oryginału kuli ziemskiej, której obraz na powierzchni obrazu powierzchni odwzorowania jest również siatką ortogonalną.

Twierdzenie II dot. elipsy zniekształceń - w regularnym odwzorowaniu jednej powierzchni na drugą zniekształcenia odwzorowawcze długości we wszystkich kierunkach wychodzących z danego punktu można przedstawić w postaci elipsy, której półosie odzwierciedlają maksymalne zniekształcenia w kierunkach głównych tzn. w kierunku południków i równoleżników.