Poprzednia

ⓘ Fotointerpretacja
                                     

ⓘ Fotointerpretacja

Fotointerpretacja - metoda wykrywania i rozpoznawania obiektów i zjawisk, a także relacji między nimi na podstawie analizy cech fotointerpretacyjnych ich obrazu fotograficznego.

Cechy fotointerpretacyjne to wizualne cechy obrazu fotograficznego obiektu, takie jak

  • pośrednie: cień rzucany, położenie topograficzne, współzależność pomiędzy obiektami terenowymi i cechami środowiska.
  • bezpośrednie: kształt, wielkość, struktura, barwa, tekstura, ton lub barwa

Cechy fotointerpretacyjne służą do jednoznacznego rozpoznania obiektu lub zjawiska na zdjęciach lotnicznych i satelitarnych.

Wyróżniamy takie rodzaje jak:

  • fotointerpretację kameralną - przeprowadzaną w warunkach

laboratoryjnych na podstawie obserwacji wizualnych z

wykorzystaniem instrumentów ułatwiających widzenie stereoskopowe,

w warunkach laboratoryjnych, oparta na analizie cech bezpośrednich i pośrednich,

  • fotointerpretację polową - wykorzystującą obserwacje

przeprowadzane w terenie. Rozpoznawanie, ocena, klasyfikacja

na zdjęciach lotniczych podczas wizualnej obserwacji obiektów i zjawisk.