Poprzednia

ⓘ Czynnik lokalizacji
                                     

ⓘ Czynnik lokalizacji

Czynnik lokalizacji – czynnik który wpływa na wybór umiejscowienia, rodzaju i wielkości działalności gospodarczej, obiektu lub zespołu obiektów na określonym obszarze.

Przedmiotem lokalizacji może być produkcja przemysłowa, uprawy rolne, infrastruktura techniczna, osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe, usługowe i rekreacyjne.

Wyróżniamy następujące grupy czynników:

  • przyrodnicze – związane z warunkami środowiskowymi,
  • czynniki kosztowe,
  • specjalne – związane z sytuacją ekonomiczną, społeczną i polityczną w danym miejscu
  • pozaprzyrodnicze – związane głównie z warunkami technicznymi przygotowanymi wcześniej przez człowieka,
  • czynniki rynkowe,
  • czynniki instytucjonalne i polityczne
  • bariery handlowe.