Poprzednia

ⓘ Efekt tłumienia
                                     

ⓘ Efekt tłumienia

 • dostosowanie wzrostu dochodu pobudzonego spadkiem stopy procentowej następuje stopniowo
 • wielkość zapotrzebowania na pieniądz zależy od dochodu i stopy procentowej
                                     

1. Wyjaśnienie

Bezpośrednią konsekwencją wzrostu podaży pieniądza jest obniżka stopy procentowej, która ma wywołać zwiększenie popytu na pieniądz i utrzymanie równowagi. Stopniowo niższa stopa procentowa prowadzi do zmiany położenia krzywej zaagregowanego popytu w górę i wzrostu dochodu, a to z kolei pobudza wzrost popytu na pieniądz. Zwiększony popyt na pieniądz oznacza konieczność pewnej podwyżki stopy procentowej, co zwrotnie wywołuje niewielkie przesunięcie w dół krzywej zaagregowanego popytu. Procesy te wystąpią przy założeniu, iż nie nastąpi kolejny wzrost podaży pieniądza.

Ms↑ → R↓ → Y↑ → R↑ → Y↓

Ms - podaż pieniądza R - stopa procentowa Y - produkcja

                                     
 • dźwięku. Składa się z zespołu filtrów, które służą do podbijania lub tłumienia określonego zakresu częstotliwości. Najczęściej spotykane są korektory
 • wysokiej temperaturze odcinając dopływ tlenu. Dodatkowo jeszcze występuje efekt tłumienia płomieni strumieniem niepalnego gazu, będącego nośnikiem proszku. Gaśnice
 • poprzez spowolnienie wypływu gazów z lufy ograniczają efekt akustyczny wystrzału, efektem ubocznym tłumienia dźwięku jest wyeliminowanie płomienia wylotowego
 • Efekt wyświadczonej przysługi, znany również jako efekt Benjamina Franklina tendencja do zmiany postawy na bardziej przyjazną w stosunku do osób, dla
 • Efekt Starka zjawisko fizyczne polegające na rozszczepieniu oraz przesunięciu linii spektralnych atomu lub cząsteczki wysyłających lub absorbujących
 • Efekt sprężyny - w psychologii społecznej - to postępujące lub gwałtowne ujawnianie się w społeczeństwie ulegle dotąd tłumionych napięć wewnętrznych, związanych
 • Efekt Poyntinga - Robertsona zjawisko hamowania małych ciał niebieskich w pobliżu gwiazdy w szczególności Słońca wskutek absorpcji i reemisji promieniowania
 • Efekt Casimira, zjawisko Casimira zjawisko fizyczne przyciągania pomiędzy dwiema pozbawionymi ładunku elektrycznego płytami wykonanymi z przewodnika
 • niedopuszczeniu do wydania przez strunę żadnego dźwięku. Istnieje wiele sposobów tłumienia strun, jednym z nich jest przyłożenie brzegu prawej dłoni do strun y