Poprzednia

ⓘ Organizacja Socjalistyczno-Niepodległościowa „Wolność”
                                     

ⓘ Organizacja Socjalistyczno-Niepodległościowa "Wolność”

Organizacja Socjalistyczno-Niepodległościowa "Wolność” – niepodległościowa organizacja konspiracyjna członków Polskiej Partii Socjalistycznej działająca w Winie, a następnie w Warszawie w okresie 1939–1941 r.

Grupa konspiracyjna skupiająca przede wszystkim dziennikarzy, literatów i artystów powstała w październiku 1939 r. jako Organizacja Socjalistyczna "Wolność”. Już w listopadzie 1939 r. grupa opracowała pierwszy dokument programowy – "Manifest Wolności”, w którym przeciwstawiając się agresji Niemiec i ZSRR określono, iż "Naczelnym celem walki polskich mas pracujących jest odbudowa pełnej niezależności i niezawisłości politycznej Polski i ugruntowanie jej bytu w oparciu o zasady demokracji i sprawiedliwości społecznej ”. Organizacja powołała Komitet Główny w składzie: Artur Salman "Stefan Arski”, Jan Dąbrowski, Artur Feber, Henryk Greniewski. Już od początku podporządkowana była strukturom wojskowym – Służbie Zwycięstwu Polski – ZWZ. W styczniu 1940 r. część działaczy opuściła kraj i poprzez Szwecję udała się na emigrację m.in. Artur Salman "Stefan Arski”, Feliks Gross. W związku z tym wyłoniono nowy Komitet Główny, w skład którego weszli: Wacław Zagórski, Zbigniew Mitzner, Michał Grynerg i Władysław Malinowski. Od lutego 1940 r. organizacja zaczęła wydawać pismo "Wolność”.

Po przedostaniu się części działaczy do Warszawy organizacja powołała nowy Komitet Główny w składzie: Wacław Zagórski przewodniczący, Henryk Greniewski, Zbigniew Mitzner, Andrzej Wróblewski. W styczniu 1941 r. rozpoczęto wydawanie pisma "Wolność” w Warszawie. W marcu 1941 r. na konferencji przyjęto nazwę: "Organizacja Socjalistyczno-Niepodległościowa "Wolność”. Na konferencji doszło również do połączenia z organizacją "Gwardia”, zaś do Komitetu Głównego weszli Leszek Raabe, Jan Topiński jako przewodniczący KG i Włodzimierz Kaczanowski. W sierpniu 1941 r., na wniosek Zbigniewa Mitznera ps. "Rafał” a wbrew decyzji Komitetu Głównego, który chciał łączyć WRN z innymi grupami socjalistycznymi, pismo zaczęto sygnować znakiem "WRN”. Spowodowało to wyjście z organizacji grupy "Gwardia”.

Ostatecznie w 1941 r. grupa zaprzestała działalności wchodząc w większości do PPS-WRN. Od lutego 1942 r. pismo "Wolność” zaczęło ponownie wychodzić pod znakiem PPS-WRN.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...